Johdon omistukset

Raute ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä (ns. ilmoitusvelvollinen johto). Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Rautelle ja Finanssivalvonnalle kaikki liiketoimensa, jotka on tehty heidän lukuunsa Rauteen liittyvillä rahoitusvälineillä. Rauten ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvat yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Raute on julkaissut  yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Rauten rahoitusvälineillä pörssitiedotteilla 3.6.2016 alkaen.

Johdon liiketoimien ilmoitukset

 

OHJE

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Lue lisää

Johdon omistus

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus katsauskauden lopussa 30.9.2023 oli yhteensä 231 189 kappaletta yhtiön osakkeita vastaten 3,8 prosenttia (3,3 %) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 3,8 prosenttia (8,9 %) äänimäärästä.

Lue lisää:

Hallituksen jäsenten osakeomistus

Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistus