Hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät kuvataan hallituksen työjärjestyksessä. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus mm. päättää vuosittain yhtiön perusstrategian ja strategiaan perustuvan vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa kuukausittain yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta. 

Kausi 2023-2024

Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2023 seitsemän jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM MIka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, DI Petri Perttula, KTK Ari Piik ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle 2023/2024 ovat 48 tuhatta euroa puheenjohtajalle ja 24 tuhatta euroa hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenet 2023-2024