Hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät kuvataan hallituksen työjärjestyksessä. Lakisääteisten sekä yhtiöjärjestyksen määräämien tehtävien lisäksi hallitus mm. päättää vuosittain yhtiön perusstrategian ja strategiaan perustuvan vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa kuukausittain yhtiön johdon raportoinnin pohjalta konsernin taloudellista tilaa ja laatii osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus suorittaa vuosittain arvioinnin hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toiminnasta. 

Kausi 2024-2025

Hallitukseen valittiin Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2024 seitsemän jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiiin tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi DI Joni Bask ja hallituksen jäseniksi insinööri Ari Harmaala, KTK Ari Piik, KTM Mikko Kettunen, KTM Julius Manni ja DI Jenni Virnes.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle 2024/2025 ovat 48 tuhatta euroa puheenjohtajalle ja 24 tuhatta euroa varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle.

Hallituksen jäsenet 2024-2025