Johtoryhmä

26.1.2024 alkaen Rauten johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä kuusi hallituksen nimeämää jäsentä.

Raute-konsernin johtoryhmä koostuu puheenjohtajana toimivasta konsernijohtajasta ja muuttuvasta määrästä jäseniä, joiden nimityksestä päättää Raute Oyj:n hallitus.

Johtorymä valmistelee konsernin liiketoimintastrategian ja vastaa sen täytäntöönpanosta. Johtoryhmä käsittelee tärkeät operatiiviset asiat yhdessä ja päätökset vahvistaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet ovat kukin vastuussa päivittäisestä johtamisesta omilla vastuualueillaan.