UUDENLAISTA RESURSSITEHOKKUUTTA TUOTANNOSSA

Ympäristövastuu

Ympäristönäkökohdat ovat olennainen osa toimintaamme ja päätöksentekoprosessejamme.

Resurssitehokkuuden uudistaminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen

Keskitymme huipputason tuotteiden ja palveluiden innovointiin resurssitehokkuuden ja ilmastotoimien edistämiseksi. Rauten ratkaisut mahdollistavat raaka-aineiden hyvän saannon ja energiatehokkaat prosessit. Näin pienennämme omaa jalanjälkeämme teollisessa tuotannossa ja pyrimme ohjaamaan koko arvoketjua vastuullisempaan suuntaan.

Huipputason tuotteiden ja palvelujen innovointi resurssitehokkuuden parantamiseksi

Pyrimme maksimoimaan resurssitehokkuuden älykkäillä tuotantoratkaisuilla, joilla hyödynnämme tarvittavat resurssit aina mahdollisimman tehokkaasti. Puu on uusiutuva raaka-aine, jonka kysyntä kasvaa voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Pyrimme luomaan lisäarvoa innovaatioilla ja kiertotalouteen perustuvilla toimilla, esimerkiksi modernisoimalla vanhoja koneita ja tarjoamalla erilaisia käyttöiän loppuvaiheen vaihtoehtoja. Näin pyrimme edistämään valmistuksen vastuullisuutta ja kiertotaloutta. 

MAKSA TULOKSISTA

Sorvauksen tarjoaminen palveluna

Insinööripuutuotteita valmistavan teollisuuden arvoketjun tehostaminen

DATALÄHTÖINEN PUUNJALOSTUS

MillSIGHTS & Analysaattorit

Reaaliaikainen tuotannon analysointi ja optimointi raaka-aineiden käytön, työvoiman tehokkuuden ja automaation näkökulmasta

LEVYTUOTTEIDEN LISÄARVO

Panel Repairing Line R5

Vaneri- ja massiivipuulevyjen automaattinen korjaaminen pinnan laadun varmistamiseksi

Ilmastotoimemme

Tavoitteenamme on saavuttaa omassa toiminnassamme nettonollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Teemme tämän pienentämällä omaa hiilijalanjälkeämme energiatehokkaalla valmistuksella ja laadunvalvonnalla, materiaalitehokkuudella, pitkäikäisillä tuotteilla sekä käyttämällä uusiutuvaa energiaa.  

Tuemme asiakkaidemme ilmastotavoitteiden saavuttamista. Näin asiakkaamme voivat luoda laadukkaita puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä ja joilla on myönteisiä ilmastovaikutuksia. Uusiutuvasta, kierrätettävästä puusta valmistetut tekniset puutuotteet korvaavat monia materiaaleja, joilla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Vastuullisesti tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakentamisessa, logistiikassa ja huonekaluissa on tehokas tapa vähentää päästöjä. Pyrimme myös lieventämään muita ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia haittavaikutuksia. 

Lue lisää Rauten menettelytavoista.

−0,4%

pienempi energiankulutus

Olemme parantaneet energiatehokkuuttamme vuodesta 2020 alkaen mitattuna kilowattitunteina työtuntia kohti.

−48%

pienemmät CO2-päästöt

Tuotamme huomattavasti vähemmän hiilidioksidia kuin vuonna 2020 mitattuna tCO2e-kokonaispäästöinä (luokat 1 ja 2).

Aurinkovoimala

Aurinkoenergia on uusiutuva, päästötön energialähde. Rauten Lahden tehtaalla on 180 kWp:n aurinkovoimala. Aurinkoisena päivänä se voi tuottaa noin 30 prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä sähkönkulutuksestamme. Voimalaitoksen elinkaari on vähintään 25 vuotta, ja se auttaa meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme entisestään.