Toimitusjohtajalta

23.7.2020

 

JATKAMME PANOSTUKSIAMME PANDEMIASTA HUOLIMATTA

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi. Liikevaihtomme aleneminen ja sen myötä tuloksen heikkeneminen oli odotettua tilauskannan ajoituksen takia. Koronapandemian vaikutus näkyi voimakkaimmin toisella neljänneksellä uusien tilausten määrässä. Kanadan, USAn ja Kiinan toimipaikoissamme jouduimme useiden viikkojen seisokkeihin. Kenttätoimintamme estyivät suurelta osin matkustusrajoitusten vuoksi.

Tilauskantamme on edelleen vahva. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan vedoten nimenomaan oman markkinatilanteensa epävarmuuteen. Selvästi peruttuja hankkeita sen sijaan ei juuri ollut, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.

Koronaviruspandemian vastatoimien takia asetetut rajoitukset ja sen myötä lisääntynyt epävarmuus vaikuttivat liiketoimintaamme täydellä voimallaan toisella neljänneksellä. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa kehitys kääntyi takaisin normaalimmaksi. Siellä tehtaamme toiminta palautui ennalleen ja asiakkaidemme hankkeet käynnistyivät uudelleen. Saimme päänavauksena pidettävän tilauksen Kiinan markkinoille. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme viranomaismääräysten takia rajoittamaan toimintaamme. Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Koronapandemian vaikutusta liikevaihtoomme ja -tulokseemme voinee luonnehtia merkittäväksi.

Koronapandemian takia muuttuneet näkymät vahvistavat strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Hiottu Oy:n enemmistön ostaminen oli yksi näistä toimista. Käynnistimme myös Q2:n aikana merkittävän järjestelmäinvestoinnin, jolla parannamme niin omaa toimintaamme kuin teknisiä mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos ketterämpänä ja vahvempana Rautena.

On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tämän vuoden alkuperäisten tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141