Toimitusjohtajalta

29.10.2020

 
KESÄN NEUVOTTELUTYÖ PALKITTIIN SUURELLA TILAUKSELLA LOKAKUUSSA
 
Kolmannen kvartaalin liikevaihtomme jäi alhaiseksi, mutta saimme tuloksen käännettyä voitolliseksi. Liikevaihtomme alhaiseksi jääminen aiheutui suurelta osin asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden vaikeutumisesta matkustusrajoitusten vuoksi. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme yhä useiden viikkojen sopeutustoimiin. Tässä suhteessa kotimaan ja Kiinan toimipaikkojemme tilanne oli parempi. 
 
Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikutti yhä voimakkaasti asiakkaidemme investointipäätösten tekemiseen ja siten uusien tilaustemme määrään. Tilauskantamme on kuitenkin edelleen hyvä. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n ja Q3:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan markkinatilanteensa epävarmuuden takia. Suoranaisesti peruttuja hankkeita oli sen sijaan vähän, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin. 
 
Lokakuun alussa onnistuimme viemään päätökseen pitkän ja olosuhteiden takia poikkeuksellisen neuvotteluprosessin ja saimme lähes 55 miljoonan euron tilauksen Venäjälle. Sen ansiosta näkymämme vuoteen 2021 vahvistuivat selvästi. Kuluvan vuoden näkymiin se ei kuitenkaan ehdi vaikuttamaan. Venäjällä kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on yleisestikin aktiivista. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa toiminta on palautunut jokseenkin normaaliksi. Siellä tehtaamme toimi normaalisti ja asiakkaidemme hankkeet etenivät edelleen. Q3:n aikana tämä ei kuitenkaan johtanut merkittäviin tilauksiin. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa hankkeiden valmistelu on aktiivista, mutta päätöksenteko poikkeuksellisen epävarmaa. 
 
Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Tästä huolimatta onnistuimme koko joukossa tällaisia töitä erilaisten etätyöjärjestelyjen avulla. Arvioin näiden rajoitusten valitettavasti jatkuvan ja siksi lisäämmekin paikallisia resurssejamme mahdollisuuksien mukaan sekä panostuksia näiden palveluiden tekemiseen etänä. Koronapandemian kokonaisvaikutusta liikevaihtoomme ja etenkin -tulokseemme luonnehdin merkittäväksi.
 
Koronapandemian takia muuttunut markkinoidemme kehitys vahvistaa strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos ketterämpänä ja vahvempana Rautena.
 
On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tämän vuoden tavoitteidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta. 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141