Palkitseminen

Palkitsemisjärjestelmät

Palkitseminen jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä.

Raute-konsernin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä koko henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan.

Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.

Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä tiimin toimintaan liittyvät tavoitteet. Laskentatavan ja määrän sekä tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan.

Yhtiön suoritusperusteinen, osakkeen arvoon ja kasvuun perustuva pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää kolme kolmen vuoden pituista ajanjaksoa, kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025. 

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Raute Oyj:n hallitus on vahvistanut toimielinten palkitsemispolitiikan 14.2.2024 ja varsinainen yhtiökokous hyväksyi sen 4.4.2024. Päätös on neuvoa-antava. 

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2024 hyväksyi palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös on neuvoa-antava. 

Palkka- ja palkkioselvitykset sekä palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti vuodelta 2023 

Palkitsemisraportti vuodelta 2022

Palkitsemiraportti vuodelta 2021

Palkitsemisraportti vuodelta 2020

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti vuodelta 2019

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti vuodelta 2018

Pallkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti vuodelta 2017

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemiraportti vuodelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2010