Arvoketju ja liiketoiminnan kestävyys

Rauten ratkaisut mahdollistavat raaka-aineiden tehokkaan käytön ja energiatehokkaat prosessit.

Kestävä kehitys on tärkeä osa puunjalostuksen arvoketjua

Raute luo arvoa toimittamalla ratkaisuja kannattavaan ja ympäristöystävälliseen puutuotteiden tuotantoon.


 

Puu

Puu on uusiutuva luonnon raaka-aine, jonka suosio on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa.

Kestävä metsänhoito

Kestävässä metsätaloudessa metsien hoito ja käyttö on ekologista ja taloudellista sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullista.

Resurssitehokas teknologia (RAUTEN KÄDENJÄLKI)

Kestävän ja taloudellisen puutuotteiden valmistuksen perustana on puun, kemikaalien ja energian mahdollisimman tehokas käyttö.

Raute - Elinkaaren aikainen kumppani (RAUTEN KÄDENJÄLKI)

Me luomme lisäarvoa metsävaroille toimittamalla puutuoteteollisuudelle ratkaisuja resurssitehokkaaseen ja kannattavaan puutuotteiden tuotantoon.

Pitkäikäiset puutuotteet

Uusien innovaatioidemme ja edistyksellisen teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tehostaa tuotantoaan ja parantaa lopputuotteidensa laatua. Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä puulevytuotteita: viilua, vaneria ja LVL:ää. 

Viilu on ohut puulevy, joka valmistetaan sorvaamalla tukkia. 

Vaneri on puulevy, joka koostuu ohuista ja ristiin liimatuista viiluista.

LVL (Laminated Veneer Lumber) on samansuuntaisista viiluista liimattu ja kuumapuristettu palkki, jota käytetään kantavissa rakenteissa.

Loppukäyttö

Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti rakentamisessa. Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ekologisuus ovat kestäviä trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden
kysyntää ja käyttöä kaikkialla maailmassa.

Kiertotalous

Kiertotaloudessa tuotteet pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään. Tuotteiden valmistusmateriaalit pyritään hyödyntämään uudelleen tehokkaasti ja raaka-aineiden arvo säilyttäen. Puulevytuotteet ovat pitkäikäisiä puutuotteita. Ne voidaan alkuperäisen käytön jälkeen käyttää uudelleen, kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiantuotannossa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään.

Kestävät megatrendit

  1. Kaupungistuminen ja älykäs infrastruktuuri
  2. Ilmastonmuutoksen torjuminen
  3. Luonnonvarojen ehtyminen
  4. Digitalisaatio ja automaatio

Lähde: Sitra

 

 Lue lisää vastuullisuudesta täältä.