Arvoketju ja liiketoiminnan kestävyys

Rauten ratkaisut mahdollistavat raaka-aineiden tehokkaan käytön ja energiatehokkaat prosessit.

Rauten rooli puunjalostuksen arvoketjussa

Kestävän ja taloudellisen puutuotteiden valmistuksen perustana on puun, kemikaalien ja energian mahdollisimman tehokas käyttö.

Me luomme lisäarvoa metsävaroille tomittamalla puutuoteteollisuudelle prosesseja, koneita, laitteita ja palveluja resurssitehokkaaseen ja kannattavaan puutuotteiden tuotantoon.

 

Puu on uusiutuva luonnon raaka-aine, jonka suosio on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa.

Kestävässä metsätaloudessa metsien hoito ja käyttö on ekologista ja taloudellista sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullista.

Uusien innovaatioidemme ja edistyksellisen teknologiamme avulla asiakkaamme puutuoteteollisuudessa voivat tehostaa tuotantoaan ja parantaa lopputuotteiden laatua. Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä puulevytuoteita, viilua, vaneria ja LVL:ää.

Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti rakentamisessa. Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ekologisuus ovat kestäviä trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä kaikkialla maailmassa.

Kiertotaloudessa pyritään pitämään tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään ja hyödyntämään niiden valmistusmateriaalit uudelleen tehokkaasti ja raaka-aineiden arvo säilyttäen. Puulevytuotteet ovat pitkäikäisiä puutuotteita. Ne voidaan alkuperäisen käytön jälkeen käyttää uudelleen, kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiantuotannossa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään.

 

 Lue lisää vastuullisuudesta täältä.