Arvoketju ja liiketoiminnan kestävyys

Rauten ratkaisut mahdollistavat raaka-aineiden tehokkaan käytön ja energiatehokkaat prosessit.

Kestävä kehitys on tärkeä osa puunjalostuksen arvoketjua

Raute luo arvoa toimittamalla ratkaisuja kannattavaan ja ympäristöystävälliseen puutuotteiden tuotantoon.

 

Vastuullinen metsätalous ja hankinta

Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jonka kysyntä kasvaa voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Vastuullisessa metsätaloudessa metsien hoito ja käyttö on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää. Toimitusketjut ovat jäljitettävissä puutuotteista metsään asti, ja tuotteet valmistetaan lähellä raaka-aineiden lähteitä.

Resurssitehokas tuotanto ja toiminta

Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Yhdistämme Wood Processing-, Analyzers- ja Services-osaamistamme ja luomme datan ja digitaalisten työkalujen avulla innovatiivisia tuotantoratkaisuja. Näin puutuotteita voidaan valmistaa eduallisesti ja kannattavasti siten, että puuta, kemikaaleja ja energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tarjoamme modernisointeja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja käyttöikänsä lopussa oleville tuotteille, edistäen näin kiertotaloutta. Datan ja digitaalisten työkalujen avulla saadaan kattava yleiskuva koko tuotannosta. Kehitämme uusia palvelumalleja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Pitkäikäiset puutuotteet

Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä insinööripuutuotteita muun muassa viilusta, vanerista ja LVL:stä. Hyvä seurattavuus auttaa varmistamaan tuotteen laadun, turvallisuuden ja sen, että tuote on alan standardien ja sertifiointien mukainen. Laadukkaat insinööripuutuotteet varastoivat myös hiiltä. Alkuperäisen käyttöiän päätyttyä ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai käyttää raaka-aineena energiantuotannossa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään.

Resurssitehokkaat yhteiskunnat

Viilua, vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusajoneuvo- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti rakentamisessa. Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ekotehokkuus ovat vastuullisia trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä kaikkialla maailmassa.

 Lue lisää vastuullisuudesta täältä.