Making wood matter

Vastuullisuusohjelmamme

Haluamme johtaa toimialaa insinööripuutuotteiden avulla kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

Vastuullisuus ohjaa strategiaamme

Tavoitteenamme on auttaa puutuoteteollisuutta valmistautumaan tulevaisuuteen.  Edistämme muutosta ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ainutlaatuisilla ratkaisuillamme. Ratkaisumme auttavat asiakkaita optimoimaan puun arvon sijainnista riippumatta.  

Raute on aktiivisesti mukana ratkaisemassa vastuullisuushaasteita, joita valmistajat, toimittajat ja muut sidosryhmät kohtaavat insinööripuutuotteiden alalla. Pyrimme maksimoimaan resurssitehokkuuden älykkäillä ratkaisuilla, joilla hyödynnämme tarvittavat resurssit aina mahdollisimman tehokkaasti.

Keskeiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä ESG-hallintotavan aiheemme

Vastuullisuussuunnitelmamme koostuu kuudesta keskeisestä ESG-teemasta, jotka ohjaavat toimintaamme ja yhteistä lisäarvon luontia. Olemme asettaneet kaikille ESG-teemoille tavoitteita ja keskeisiä tulosindikaattoreita ja yhdenmukaistamme niitä nyt tulevien CSRD:n vaatimusten kanssa. 

YMPÄRISTÖVASTUU

Innovoimme huipputason tuotteita ja palveluita resurssitehokkuuden parantamiseksi sekä edistämme ilmastotoimia.

Lue lisää
YHTEISKUNTAVASTUU

Edistämme terveyttä ja turvallisuutta ilman poikkeuksia sekä houkuttelemme ja kehitämme monipuolisia osaajia.

Lue lisää
ESG-HALLINTOTAPA

Edistämme ESG:tä koko arvoketjussa ja tähtäämme kestävään kasvuun tekemällä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa sekä luomalla niille lisäarvoa.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Rauten eettisiin periaatteisiin kiteytyy, millaista vastuullista ja eettistä toimintaa edellytämme ja odotamme. Eettiset periaatteet sisältävät työntekijöillemme, kumppaneillemme ja sidosryhmillemme selkeitä ohjeita siitä, mitä kaikkea heiltä odotamme ja edellytämme rehellisyytemme ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. 

Lue lisää

Whistleblowing-ilmoituskanava

Eettiset liiketoimintakäytännöt ovat vastuullisuuden kulmakivi. Ne kattavat muun muassa turvallisuuden, ympäristön, tietoturvan, toimittajavaatimukset, korruption torjunnan, kilpailusääntöjen noudattamisen, yhtäläisen kohtelun ja monimuotoisuuden.  Kannustamme sidosryhmiämme ja työntekijöitämme ilmoittamaan helppokäyttöisen ilmiantokanavamme kautta kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä ja rikkomuksista, joita he saattavat havaita työssään. Tämä voidaan tehdä myös nimettömänä.

Tee Whistleblowing-ilmoitus

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tunnustamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkittävät vaikutukset sekä omaan liiketoimintaamme että muuhun maailmaan. Olemme määrittäneet liiketoimintamme kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka otamme huomioon ja joita edistämme toiminnassamme. Nämä ensisijaiset kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät keskeisiin ESG-aiheisiimme.