Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

26.6.2023

Raute Oyj on vastaanottanut 26.6.2023 Pekka Matias Suomiselta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Pekka Suomisen osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 26.6.2023 nousi yli 25 %:n rajan. Liputusvelvollinen käyttää äänioikeutta valtakirjojen perusteella ja äänioikeutta käytetään liputusvelvollisen oman harkinnan mukaan. Pekka Matias Suomisen osakkeiden tuottama äänimäärä Raute Oyj:ssä, suoraan ja välillisesti valtakirjojen perusteella, on 1 688 422, mikä nousi vastaamaan 27,58 % Raute Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

3.4.2023

Raute Oyj on vastaanottanut 3.4.2023 Kaisa Marketta Kirmolta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Kaisa Marketta Kirmon osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 3.4.2023 laski alle 5 %:n rajan 3.4.2023 rekisteröidyn Raute Oyj:n osakelajien yhdistämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena.

Raute Oyj on vastaanottanut 3.4.2023 Kari Pauli Mustakalliolta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Kari Pauli Mustakallion osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 3.4.2023 laski alle 5 %:n rajan 3.4.2023 rekisteröidyn Raute Oyj:n osakelajien yhdistämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena.

Raute Oyj on vastaanottanut 3.4.2023 Mika Tapani Mustakalliolta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Mika Tapani Mustakallion osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 3.4.2023 laski alle 5 %:n rajan 3.4.2023 rekisteröidyn Raute Oyj:n osakelajien yhdistämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena.

Raute Oyj on vastaanottanut 3.4.2023 Göran Wilhelm Sundholmilta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Göran Wilhelm Sundholmin osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 3.4.2023 nousi yli 10 %:n rajan 3.4.2023 rekisteröidyn Raute Oyj:n osakelajien yhdistämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena.

Raute Oyj on vastaanottanut 3.4.2023 Anna Riitta Särkijärveltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti Anna Riitta Särkijärven osuus Raute Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä 3.4.2023 laski alle 5 %:n rajan 3.4.2023 rekisteröidyn Raute Oyj:n osakelajien yhdistämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena.

Pörssitiedotteilla julkistetut liputusilmoitukset löytyvät täältä.