Yhtiökokous

Rauten varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin Lahdessa 4.4.2024

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maalis–huhtikuussa, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 3–5 hallituksen jäsentä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous 2024

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Lahdessa torstaina 4.4.2024 kello 18.

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 4.4.2024 kello 21.30.