Yhtiökokous

Rauten varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin Lahdessa 31.3.2021.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maalis–huhtikuussa, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 3–5 hallituksen jäsentä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 

Yhtiökokous 2022

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 31.3.2022.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 18.2.2022 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse ir@raute.com.