Yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa torstaina 4.4.2024 kello 18. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Hallituksen osinkoehdotus 15.2.2024:

Raute Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,10 euroa osaketta kohden.

Osakkeenomistajien ehdotukset 2024 yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Rauten varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi tulee toimittaa Rauten hallitukselle 28.2.2024 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Hallitus, PL 69, 15551 Nastola tai sähköpostitse [email protected].

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2024 yhtiökokoukselle (pörssitiedote 12.1.2024)

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa 4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavan uudelleen insinööri Ari Harmaala sekä kauppatieteen kandidaatti Ari Piik.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Mikko Kettunen, Julius Manni ja Jenni Virnes.

Mikko Kettunen (s. 1976, kauppatieteiden maisteri) toimii tällä hetkellä Caverion Oyj:n talousjohtajana. Hän on toiminut aikaisemmin useiden kansainvälisten teollisuusyritysten johtotehtävissä, mm. Exel Composites talousjohtajana ja liiketoimintayksikön vetäjänä, sekä talousjohtajana Mailleferissa ja Foster Wheelerissä. Aiemmin urallaan Mikko on toiminut yritysjärjestelyasiantuntijana PwC:llä. Hänen aiempiin luottamustehtäviinsä kuuluu hallituksen puheenjohtajuus Bolt.worksissä.

Julius Manni (s. 1978, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Vincit Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt Tieto-konsernin johtoryhmässä asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana, Affecto Oyj:n Suomen maajohtajana, strategiakonsulttina Accenturella sekä itsenäisenä johdon neuvonantajana eri kasvuyrityksissä. Lisäksi Juliuksella on usean vuoden kokemus pohjoismaisista johtotehtävistä myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen palvelukehityksen saralla If vahinkovakuutuksessa.

Jenni Virnes (s.1974, diplomi-insinööri) on yrittäjänä toiminut usean vuoden ajan start-up sekä teknologia-alan yritysten johdon konsulttina oman yrityksensä kautta.  Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä NASDAQ Tukholmassa listatussa Pricer AB:ssa. Hänellä on aiempaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta teknologia-alan yrityksissä toimitusjohtajana, interim johtajana sekä operatiivisena johtajana. Virnes on myös toiminut liiketoiminnan kehitystehtävissä UPM Oyj:ssä


Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja Petri Perttula jäävät pois hallituksesta varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

"Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja Petri Perttula ovat tehneet työtään hallituksessa hyvin sitoutuneesti ja heidän työpanoksensa on ollut merkittävä. Mikan työ pitkäaikaisena varapuheenjohtajana on ollut vahva ja arvokas. Patrick on tuonut hallitukseen vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja Petri erityisesti puurakentamiseen liittyvästä kehityksestä. Haluan esittää heille lämpimät kiitoksemme Rauten hyväksi tehdystä työstä”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta. Mikäli hallitus perustaisi erillisiä hallituksen valiokuntia, ehdotetaan valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

  • Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa per kokous,
  • Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 1.8.2023 ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä Kustaa Poutiainen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut kuusi kertaa toimikautensa aikana.

Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.