Toimitusjohtaja

Mika Saariaho on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen.

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Tekniikan tohtori Mika Saariaho on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen. Mika Saariaho nimitettiin Rauten toimitusjohtajaksi 24.5.2022 ja hän siirtyi Rautelle Metso Outotec Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi Senior Vice President -tehtävässä vastaten murskainten kulutusosien liiketoiminnasta.

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu osiossa Palkitseminen ja palkitsemisraportissa.

Vuosi 2023

Toimitusjohtajana on koko tilikauden toiminut Mika Saariaho, joka aloitti toimitusjohtajana 1.10.2022.

Rauten toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita vuonna 2023 yhteensä 307 tuhatta euroa.