Toimitusjohtaja

Tekniikan tohtori Mika Saariaho on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen. Mika Saariaho nimitettiin Rauten toimitusjohtajaksi 24.5.2022 ja hän siirtyi Rautelle Metso Outotec Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi Senior Vice President -tehtävässä vastaten murskainten kulutusosien liiketoiminnasta.

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Tekniikan tohtori Mika Saariaho (kuvassa) on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen. Mika Saariaho nimitettiin Rauten toimitusjohtajaksi 24.5.2022 ja hän siirtyi Rautelle Metso Outotec Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi Senior Vice President -tehtävässä vastaten murskainten kulutusosien liiketoiminnasta.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana toimi ajalla 16.3.2004-30.4.2022 tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Tapani Kiiski ja väliaikaisena toimitusjohtajana 1.5.2022-30.9.2022 yhtiön operaatioista vastaava johtaja (COO) Petri Strengell.

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu osiossa Palkitseminen ja palkitsemisraportissa.

Vuosi 2021

Vuonna 2021 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 329 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 304 tuhatta euroa ja osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (LTI) 25 tuhatta euroa.

Tapani Kiiskin Rauten osakeomistus 31.12.2021: 25 626 kpl Rauten A-sarjan osaketta.