Toimitusjohtaja

Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski jättää tehtävänsä yhteisen sopimuksen perusteella 30.4.2022 lukien. Rauten hallitus on nimittänyt Petri Strengellin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen.

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut ajalla 16.3.2004-30.4.2022 tekniikan lisensiaatti, diplomi-insinööri Tapani Kiiski. Rauten hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Petri Strengellin (kuvassa) yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Tämän lisäksi Petri Strengell jatkaa yhtiön operaatioista vastaavana johtajana (COO).

Raute Oyj:n hallitus on nimittänyt Mika Saariahon yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy Rauten toimitusjohtajaksi Metso Outotec Oyj:n palveluksesta, jossa hän on toiminut Senior Vice President -tehtävässä vastaten murskainten kulutusosien liiketoiminnasta. Hän aloittaa Rauten toimitusjohtajana 1.10.2022.

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu osiossa Palkitseminen ja palkitsemisraportissa.

Vuosi 2021

Vuonna 2021 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 329 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 304 tuhatta euroa ja osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (LTI) 25 tuhatta euroa.

Tapani Kiiskin Rauten osakeomistus 31.12.2021: 25 626 kpl Rauten A-sarjan osaketta.