Toimitusjohtaja

Mika Saariaho on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen.

Raute Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernijohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Hän edustaa konserniomistusta tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, ellei hallitus yksittäisissä tapauksissa toisin määrää.

Tekniikan tohtori Mika Saariaho on Raute Oyj:n toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen. Mika Saariaho nimitettiin Rauten toimitusjohtajaksi 24.5.2022 ja hän siirtyi Rautelle Metso Outotec Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi Senior Vice President -tehtävässä vastaten murskainten kulutusosien liiketoiminnasta.

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu osiossa Palkitseminen ja palkitsemisraportissa.

Vuosi 2022

Raute Oyj:n toimitusjohtajana toimi ajalla 30.4.2022 asti Tapani Kiiski ja väliaikaisena toimitusjohtajana 1.5.2022-30.9.2022 yhtiön operaatioista vastaava johtaja (COO) Petri Strengell.

Rauten toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkiota vuonna 2022 seuraavasti: Tapani Kiiskille palkkaa ja erokorvausta 568 tuhatta euroa, väliaikaiselle toimitusjohtajalle Petri Strengellille palkkaa 138 tuhatta euroa ja Mika Saariaholle palkkaa 78 tuhatta euroa. Yhteensä toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita maksettiin 784 tuhatta euroa.