Hallituksen valiokunnat

Raute on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii hallitus.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii Raute Oyj:n hallitus. Tässä ominaisuudessa hallitus tapaa ulkoisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön palveluksessa olevan johdon läsnäoloa.

Hallituksen tehtäviin tarkastusvaliokunnan ominaisuudessa kuuluvat mm. tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten läpikäyminen, tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi, sisäisen valvontajärjestelmän seuranta sekä sisäinen ja ulkoinen tarkastus.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain jäsenet pysyviin valiokuntiin.

Työvaliokunta

Hallitus nimittää merkittävien asioiden valmisteluun työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

Kaudella 2022-2023 työvaliokunnan tehtävistä vastasi Raute Oyj:n hallitus.

Muut valiokunnat

Hallituksen kokoonpano sekä Rauten toiminnan luonne ja koko huomioon ottaen, hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena muiden pysyvien valiokuntien, kuten tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan perustamista valvomaan hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. 

Tiedot valiokunnista on annettu vuosittain Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”) ja vahvistaa Nimitystoimikunnalle työjärjestyksen. Nimitystoimikunnassa on kolme jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla kullakin on oikeus nimetä yksi jäsen.