Raute Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan

RAUTE OYJ, SISÄPIIRITIETO, 3.5.2024 KLO 9.15

Raute Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan.

Raute Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan yhtiön hallituksen työtä tukemaan. Valiokuntien jäsenten nimittämisessä hallitus on huomioinut tehtävän edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mikko Kettusen ja valiokunnan jäseniksi valittiin Jenni Virnes, Joni Bask ja Julius Manni.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Laura Raitio ja jäseniksi Ari Harmaala sekä Ari Piik.

Hallitus on arvioinut lisäksi jäsentensä riippumattomuutta. Joni Baskin on arvioitu olevan riippuvainen yhtiöstä hänen toimittuaan hallituksessa yli 10 vuoden ajan, mutta hän on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki muut jäsenet hallituksessa ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

 • seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää,
 • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
 • seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista,
 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista,
 • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
 • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Henkilöstövaliokunnan vastuulla on muun muassa:

 • Palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen,
 • Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen, irtisanomiseen, palkitsemiseen, eläkkeeseen, etuuksiin ja muihin olennaisiin palvelussuhteen ehtoihin liittyvien asioiden valmistelu,
 • Rauten pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.
 • Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen arviointi ja kokonaispalkitsemispakettien asianmukaisuuden varmistaminen,
 • Seurata johtoryhmän seuraajasuunnittelua

 

LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, puh. 050 386 0004

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

 

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2023 Rauten liikevaihto oli 145,4 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2023 lopussa oli 754. Lisää Rautesta: www.raute.com.