Sijoittajat

Sijoita Rauteen

Raute on perhetaustainen, vakavarainen Small Cap -yhtiö, jonka A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994. Se on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on johtavia alallaan.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys ja osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten.

Raute tarjoaa ratkaisuja, joilla Rauten asiakkaat tuottavat viilua, vaneria, LVL:ää (Laminated Veneer Lumber) ja sahatavaraa.  Ratkaisut koostuvat koneista ja laitteista sekä niiden tehokasta käyttöä tukevista palveluista. Viilua vaneria ja LVL:ää käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa.

Rauten ratkaisut koostuvat:

 • Projektitoimituksista:
  • Kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet
  • Automaatio, konenäkösovellukset ja mittausteknologia
 • Teknologiapalveluista:
  • Kunnossapito- ja varaosapalvelut
  • Modernisoinnit
  • Asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät palvelut.

Rauten markkinat

Raute toimii kansainvälisillä markkinoilla. Puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena kasvattaa puutuoteteknologiatuotteiden ja -palveluiden kysyntää. Uusiutuvan puun käyttö, lisääntyvä ympäristötietoisuus ja kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys yhdessä kallistuvan energian kanssa lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Raute on globaali markkinajohtaja

Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja vaneri- ja LVL-teollisuuden uuden kapasiteetin konetoimittajana. Rauten markkinaosuuden kaikista vaneriteollisuuden koneinvestoinneista arvioidaan olevan 15–20 prosenttia. Erityisen vahva markkina-asema Rautella on LVL-teollisuudessa, sillä yli puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Rautella on selkeä strategia

Markkinan painopiste siirtyy edelleen kehittyville markkinoille:

 • Kiinaan ja muualle Aasian  
 • Venäjälle
 • Etelä-Amerikkaan.

Näiden alueiden osuus maailman viilupohjaisten tuotteiden tuotannosta kasvaa.

Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla, vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän.

Viilupohjaisten puutuotteiden kysyntä on vakaata ja kasvaa maailmanlaajuisesti.

Rauten tavoitteen on säilyttää vanha maailmanlaajuinen markkina-asema ja olla asiakas-teollisuuksiensa suosituin teknologiakumppani ja palvelutoimittaja.

Sijoittajaviestintä

Raute noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedonjulkistamisesta.

Rauten sijoittajaviestintäpolitiikka

Osinkopolitiikka

Noudatamme aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on taata sijoittajillemme kilpailukykyinen tuotto. Huomioimme osingonmaksussa vakavaraisuuden säilyttämisen ja tulevat investointitarpeet. Projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen osinko ei ole suoraan sidottu tulokseen.