Raute arvoketjussa

Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten.
 
Raute toimii osana puunjalostuksen arvoketjua toimittamalla puutuoteteollisuudelle viilun, vanerin ja LVL:n valmistuksessa tarvittavia tuotantoprosesseja, niissä tarvittavia tuotantokoneita sekä niiden ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen tarvittavia palveluita. 
 

Puutuoteteollisuus valmistaa Rauten toimittamilla tuotantokoneilla puusta viilua, vaneria, LVL:ää ja sahatavaraa, joita käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa.

Puutuoteteollisuus kattaa yritykset isoista metsäkonserneista pieniin perheomisteisiin yrityksiin. Uusia toimijoita alalle tuovat hakkuumittaan kasvavat istutusmetsät. Puutuoteteollisuudessa kansainvälistyminen ja integraatio ovat vasta alussa. Puutuoteteollisuus kasvaa, ja erityisesti kehittyvien maiden merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Talouden suhdanteilla suurin merkitys

Puutuotteiden kysyntää ja alan toimijoiden kannattavuutta ohjaavat yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi rakentamisen suhdanteet ja investointihyödykkeiden kysyntä. Muita kysyntää ohjaavia tekijöitä ovat mm. yleinen elintason nousu, rakentamismääräykset sekä puun saatavuus ja hinta. Puutuotteiden käyttö on ekologista, ja puun käyttö uusiutuvana raaka-aineena lisääntyy.