Toimitusjohtajalta

30.10.2019

 
EPÄVARMUUS MARKKINOILLA YHÄ KASVUSSA
 
Asiakkaidemme hankepäätösten viivästymisen vaikutus alkuvuoden uusien tilausten alhaiseen määrään näkyy nyt liikevaihtomme jäämisenä viime vuoden tasosta sekä asettamistamme tavoitteista.
 
Epävarmuus asiakkaidemme markkinoilla on edelleen lisääntynyt ja muutamien pitkälläkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt. Joitakin niistä on päätetty lykätä markkinatilanteen vakiintumista odottamaan. Kysyntämme painottuminen meille uuteen ja vähemmän vakiintuneeseen asiakaskuntaan on jatkunut edelleen. Tähän osaltaan vastaamme tiedottamallamme organisaation muutoksella. Strategisten pitkän aikavälin suurten hankkeiden ja välittömien pienten parannusten sekä kunnossapidon kysyntä on hyvällä tasolla. Korjaus- ja parannusinvestointien kysyntä sen sijaan on heikkoa. Tämä vaikeuttaa tilauskertymän ennakointia ja aiheuttaa suurempia heilahteluja uusien tilausten määrään. Varaosien ja kunnossapitopalveluiden kysyntä on jatkunut vakaana. Se kertoo asiakkaidemme tehtaiden käyttöasteiden pääosin säilyneen markkinoiden epävarmuudesta huolimatta hyvällä tasolla.
 
Kolmannen neljänneksen uusien tilausten määrä, 73 miljoonaa euroa, on markkinatilanteeseen nähden erinomainen. Yhden poikkeuksellisen suuren tilauksen dominointi kuvaa markkinatilannetta myös erittäin hyvin. Kolmannen neljänneksen lopussa saamamme ennätyksellisen tilauksen ansiosta tilauskantamme vahvistui taas vahvalle tasolle, 109 miljoonaan euroon. Tämä suuri tilaus alkaa kuitenkin generoida liikevaihtoa merkittävästi vasta ensi vuonna. Projektin toteutus myöskin ajoittuu varsin pitkälle ajalle. Näin ollen suuresta tilauskannasta huolimatta voimme palvella muitakin asiakkaitamme nopeilla ja joustavilla toimitusajoilla.
 
Olemme liiketuloksen osalta lähes viisi miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan ajankohdan ennätyksellisestä tuloksesta jäljessä. Kolmannen neljänneksen osalta tuloksen jäämiseen toteutuneelle tasolle vaikutti edellä mainittu uusien tilausten viivästyminen ja siitä seurannut liikevaihdon alhaisuus. Viimeisen neljänneksen osalta tilauskantamme mahdollistaa vuoden parhaan jakson toteutumisen. Uskon, että jossain määrin saavutamme viime vuoden tuloskehitystä, mutta valitettavasti emme pysty sitä kokonaan kiinni kuromaan. Säilytämme siis arviomme, että liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee viime vuodesta.
 
 

Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

 13.2.20141