Sisäpiirihallinto

 
Raute Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton antamia sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiössä on käytössä hallituksen vahvistama sisäpiiriohjeistus. Sisäpiirivastaavana yhtiössä toimii talousjohtaja.
 
Raute ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä (ns. ilmoitusvelvollinen johto). Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Rautelle ja Finanssivalvonnalle kaikki liiketoimensa, jotka on tehty heidän lukuunsa Rauteen liittyvillä rahoitusvälineillä. Rauten ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja.
 
Raute ylläpitää Confidential Information Recipient (CIR) -luetteloa yhtiön työntekijöistä ja muista henkilöistä, joilla on jatkuva pääsy yhtiön julkistamattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiensa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella. CIR-ryhmään kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. CIR-luettelo ei ole julkinen. 
 
Edellä mainittujen lisäksi yrityksessä ylläpidetään  hankeluetteloita. Hankkeella tarkoitetaan Rauten toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Rauten käsityksen mukaan sisäpiiritietoa ja jonka julkistamisen lykkäämisestä Raute on päättänyt.
 
Ilmoitusvelvollisten ja CIR-ryhmän  kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy kahden tunnin kuluttua siitä, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa..
Yhteydenotot sisäpiiriasioissa
Sisäpiirivastaava: Tarja Järvinen (tarja.jarvinen@raute.com, puh. 040 658 3562)
Sisäpiiriluetteloiden hoitaja: Eija Salminen (eija.salminen@raute.com, puh. 050 3801517)
 
Yhteydenotot sisäpiiriasioissa insiders@raute.com
  • sähköposti luetaan päivittäin klo 11 ja 15
  • kiireellisissä sisäpiiriasioissa 1.7.-30.7. välisenä aikana ota yhteyttä puhelimitse yllä oleviin henkilöihin
 
 
Rautessa on käytössä sisäinen menettely, jolla yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa yhtiön sisällä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing).