Yhtiökokous

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maalis–huhtikuussa, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 3–5 hallituksen jäsentä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 
Yhtiökokous 2020
 
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 31.3.2020 alkaen klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa.
 

Raute Oyj:n yhtiökokoukseen kutsussa esitetyllä tavalla ilmoittautuneen osakkeenomistajan on mahdollista seurata kokousta videoyhteyden välityksellä käyttämällä seuraavaa linkkiä:

Rekisteröityminen seuraamaan Rauten yhtiökokousta videoyhteydellä

Yhtiökokouksesta videoidaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuorot sekä kokouksen muiden asiakohtien esitysmateriaali. Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä edellyttää, että osakas tunnistautuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Puheenvuorojen pyytäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista videoyhteyden kautta eikä videoyhteyden välityksellä osallistuvan osakkaan osakkeiden katsota olevan edustettuina yhtiökokouksessa. Kokouskieli on suomi.


Tietoa koronavirusepidemian vaikutuksesta Rauten 31.3.2020 pidettävään yhtiökokoukseen (pörssitiedote 19.3.2020)