IHMISTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI

Yhteiskuntavastuu

Raute on globaali markkinajohtaja, jolla on asiakkaita, työntekijöitä ja kumppaneita ympäri maailmaa. Sen ansiosta voimme edistää puutuoteteollisuuden muutosta.

Edistämme terveyttä ja turvallisuutta aina ja kaikkialla

Edistämme terveyttä ja turvallisuutta tinkimättä sekä pyrimme välttämään kaikki tapaturmat.  Suhtautumisemme terveyttä ja turvallisuutta kohtaan nostaa rimaa koko alallamme, mikä näkyy sekä työntekijöidemme, alihankkijoidemme, toimittajiemme että asiakkaidemme keskuudessa. Haluamme, että meidät tunnetaan turvallisuutta painottavasta yrityskulttuuristamme. Työturvallisuus ja oikeat työskentelytavat ovat meille tärkeitä niin toimipisteissämme kuin asiakkaidemme tehtaissa.  Pyrimmekin siihen, että turvallisuuskäytännöistämme tulee koko alan mittapuu. 

Työturvallisuus

Raute LTIF*

* Lost Time Injury Frequency: Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet
tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Turvallisuuden huomiointi tuotesuunnittelussa

Olemme uudistaneet tuotteemme EU:n tulevan konedirektiivin mukaisiksi. Uudistuksessa yksi suunnittelun keskeisistä periaatteista oli tarpeettoman visuaalisen hälyn poistaminen työympäristöstä. Näin voimme ohjata käyttäjien huomion kriittisiin yksityiskohtiin, kuten liikkuviin osiin, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita. 

Monipuolisten osaajien houkutteleminen ja kehittäminen

Haluamme työntekijöidemme menestyvän kanssamme pitkien ja kehittyvien urien varrella. Olemme työpaikka, joka edistää puutuoteteollisuuden muutosta. Paikallisissa toimipisteissämme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kiinassa ja Aasiassa tarjotaan yhtäläiset uramahdollisuudet tekniikan, valmistuksen, teknisen suunnittelun, kaupan, materiaalitieteen ja hallinnon osaajille. 

Arvostamme työntekijöidemme taustan, osaamisen, koulutuksen ja kokemuksen monimuotoisuutta sekä tarjoamme heille innostavan, arvoihin perustuvan yrityskulttuurin. Uskomme, että tämä edistää menestystämme ja vastuullisuuttamme parantamalla innovatiivisuutta, joustavuutta ja kykyä kommunikoida sidosryhmiemme kanssa.

38,6 vuotta

Henkilöstömme keski-ikä vuonna 2022

6 mantereella

Henkilöstömme maantieteellisesti vuonna 2023

 


754 henkilöä

Viisaampia yhdessä

Tutustu työntekijöihimme

Tutustu työntekijöihimme ja erilaisiin urapolkuihin Rautella.

Lue lisää