OLEMME SITOUTUNEET TIUKKOJEN VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEEN

Rauten eettiset periaatteet

Rauten eettisiin periaatteisiin kiteytyy, millaista vastuullista ja eettistä toimintaa odotamme ja edellytämme työntekijöiltämme, kumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme.

Vastuullinen ja eettinen toiminta eri puolilla maailmaa

Lakien, määräysten ja eettisen vaatimusten noudattaminen on Rauten liiketoiminnan kulmakivi. Rauten eettisiin periaatteisiin kiteytyy, millaista vastuullista ja eettistä toimintaa odotamme ja edellytämme eri sidosryhmiltämme. Ne ohjaavat meitä toimimaan oikein, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti. 

Eettiset periaatteemme korostavat myös Rauten sitoutumista tiukimpien käytösnormien noudattamiseen ja rehellisyyteen koko organisaatiossamme.  Raute on sitoutunut noudattamaan toimintamaidensa lakeja ja määräyksiä kaikilta osin sekä pyrkii ylläpitämään luotettavia ja korkeita eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Rauten eettiset periaatteet otetaan huomioon kaikissa Rauten työntekijöiden tekemissä päätöksissä.  Rautella on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa kohtaan. 

Tutustu eettisiin periaatteisiimme

Lue lisää

Whistleblowing-ilmoituskanava

Kannustamme ilmoittamaan avoimesti kaikista epäillyistä Rauten eettisten periaatteiden, sovellettavan lainsäädännön tai määräysten rikkomuksista tai väärinkäytöksistä. Tämä voidaan tehdä myös nimettömänä helppokäyttöisen ilmoituskanavamme kautta.

Tee Whistleblowing-ilmoitus