Ratkaisumme mahdollistavat puutuotteiden kannattavan ja resurssitehokkaan tuotannon

Elinikäinen kumppanuus

Me luomme lisäarvoa metsävarojen käyttöön. Ratkaisumme mahdollistavat puutuotteiden kannattavan ja resurssitehkkaan tuotannon. Kestävä kehitys ohjaa teknologiakehitystämme, asiakkaille tarjottua elinkaaritukea, raaka-aineiden käyttöä, tuotteiden laatua, henkilöstön kehitystä ja työturvallisuutta ja taloudellisia päätöksiämme.

Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme määrittäneet toiminnassamme seitsemän vastuullisuuden painopistealuetta, joilla on huomattavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Elinikäinen kumppanuus, joka auttaa asiakkaitamme menestymään

Työturvallisuuden jatkuva parantaminen omassa toiminnassamme sekä laitteitamme käyttävien asiakkaiden toiminnassa

Toimitusketjuja ja yritysetiikkaa ohjaava vastuulinen päätöksenteko

Puutuotteiden resurssitehokkuutta parantavat tuote- ja palveluratkaisut

Ympäristövaikutuksiamme pienentävät ympäristötehokkaat tuotantoratkaisut

Henkilöstön ammatillinen kehitys

Järjestelmällinen sidosryhmien osallistaminen ja paikallisen yhteisön hyväksi tehtävä työ

Kestävä metsätalous

Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys

Tutustu tarkemmin

Resurssitehokkaat teknologiat

Näin pienennämme hiilijalanjälkeämme

Tutustu tarkemmin

Strategia ja tavoitteet

Strategiamme kohti älykästä metsätaloutta.

Lue lisää