PUUTUOTETEOLLISUUDEN KIERTOTALOUS

Materiaalien uudelleenkäyttö ja uusien tuotantoratkaisujen kehittäminen

Kiertotalouden tavoitteena on pitää tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään. Meille tämä tarkoittaa puumateriaalien tehokkaan uudelleenkäytön lisäksi myös tuotannon uudistamista.

Käytössä pitkään kestävät koneet ja puutuotteet

Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys ovat vastuullisia trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä maailmanlaajuisesti. Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä insinööripuutuotteita: viilusta, vanerista, LVL:stä ja muusta massiivipuusta sekä puukuidusta valmistettavia lopputuotteita. Tuotteita käytetään pääasiassa rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusajoneuvo- ja pakkausteollisuudessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö on kovassa kasvussa, ja markkinoille on tulossa uusia insinööripuutuotteisiin perustuvia ratkaisuja. 

Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme edistää kiertotaloutta modernisoinneilla, käyttöiän loppuvaiheen vaihtoehdoilla ja digitalisaatiolla. Edistämme puutuoteteollisuuden kiertotaloutta uusilla palvelumalleilla.