Kiertotalous puutuoteteollisuudessa

Puutuotteiden kierrätys raaka-aineiden arvoa laskematta

Kiertotalouden tavoite on pitää tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään, ja elinkaaren lopussa puumateriaalit otetaan tehokkaasti uusiokäyttöön alentamatta niiden raaka-aineen arvoa.

Asiakkaamme valmistavat pitkäikäisiä puupohjaisia levytuotteita, kuten viilua, vaneria ja LVL-tuotteita. Näitä tuotteita käytetään pääasiassa rakennusalalla ja huonekalujen valmistuksessa sekä kuljetusajoneuvojen ja pakkausmateriaalien valmistuksessa. Erilaisten puurakenteiden ja -komponenttien käyttö on voimakkaassa kasvussa erityisesti rakennusalalla. Samalla markkinoille tulee insinööripuutuotteisiin perustuvia uusia ratkaisuja.

Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys ovat kestävän kehityksen trendejä, jotka lisäävät puutuotteiden kysyntää ja käyttöä maailmanlaajuisesti. Kun puutuote tulee alkuperäisen elinkaarensa päähän, se voidaan ottaa uusiokäyttöön, kierrättää tai käyttää energiantuotannon raaka-aineena. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puutuotteista kierrätetään.

Raute tukee asiakkaitaan kestävien metsäteollisuuskäytäntöjen käyttöönotossa. Resurssitehokkaat teknologiamme tarjoavat lisäarvoa puutuotteiden valmistukseen maksimoimalla saannon ja parantamalla lopputuotteen laatua. Uskomme älykkäämpään puuteollisuuteen, jossa vaneri ja LVL korvaavat haitallisia liimoja sisältävät ympäristöä kuormittavat materiaalit.

Puutuotteet

Tutustu viilun, vanerin ja LVL:n resurssitehokkaaseen tuotantoon

Lue lisää

Puunjalostuksen arvoketju

Osa hiilineutraalia tulevaisuutta