DATAN JA DIGITALISAATION AIKAKAUSI

Resurssitehokkuus ja ennakoitavuus kulkevat käsi kädessä

Data ja digitalisaatio ohjaavat insinööripuutuotteiden resurssitehokasta valmistusta sekä parantavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.

Enemmän vähemmällä

Rautella tämä tarkoittaa sitä, että saat jokaisen tarjoamamme ratkaisun myötä enemmän vähemmällä. Tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan joustavuutta, ennustettavuutta ja energiatehokkuutta datan ja digitalisaation avulla.  

Datankeruujärjestelmät on yhdistetty kaikkiin ratkaisuihimme, kuten kestäviin ja päivitettäviin koneisiin, energian ja raaka-aineiden optimoituun käyttöön, automatisoituun ja turvalliseen tuotannon hallintaan sekä ennakoivaan huoltoon. 

Resurssitehokkuudesta on tullut kiinteä osa Rauten toimintaa. Sen lähtökohtana on puun käytön vähentäminen saannon maksimoinnilla ja jokaisesta tukista syntyvän jätteen minimoinnilla. Puunjalostuksessa seurataan ja mitataan viilun ulkonäköä, lujuutta ja kosteutta, ilman laatua ja lämpötilaa sekä energian ja liiman käyttöä jatkuvasti. Näitä tietoja ja tekoälyä käytetään sitten tuotannon optimoimiseen, jotta voimme parantaa joustavuutta sekä energia- ja resurssitehokkuutta. Digitalisaatio parantaa myös tuotannon suunnittelua ja hallintaa, vertaisoppimista sekä palveluiden vasteaikoja. Haluamme viitoittaa tietä resurssitehokkuudessa ja tukea päätöksenteon parantamista.

Analysaattorit – resurssitehokkaan tuotannon kulmakivi

Tiesitkö, että ihmissilmän enimmäistarkkuudeksi on arvioitu 70 prosenttia ja visuaalianalysaattorin tarkkuudeksi vähintään 95 prosenttia? Rauten konenäkö on muun muassa tästä syystä resurssitehokkuuden edelläkävijä.

Lue lisää

Jäljitettävyys ja seurattavuus

Digitalisaation myötä saadaan merkityksellisiä ja vastuullisuutta edistäviä tietoja tuotteen koostumuksesta, raaka-aineiden alkuperästä, kierrätysmateriaaleista ja hiilijalanjäljestä. Liiketoiminnan kehittämisessä tämä mahdollistaa kaksi tärkeää asiaa: teknisten puutuotteiden jäljitettävyyden ja seurattavuuden. Jäljitettävyys luo lisäarvoa, vähentää riskejä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden, kun tuotteen tai raaka-aineen historia voidaan jäljittää. Seurattavuus on puolestaan ensisijainen menetelmä sen varmistamiseen, että tuote on laadukas, turvallinen sekä alan standardien ja sertifiointien mukainen. Hyvä jäljitettävyys on myös puunjalostusteollisuuden strategisen ja operatiivisen riskienhallinnan edellytys. 

Läpinäkyvyyttä kaikissa vaiheissa metsästä uusiokäyttöön

Me Rautella autamme puutuoteteollisuutta valmistautumaan tulevaisuuteen datan ja digitaalisten työkalujen avulla. Varmistamme puutuoteteollisuuden vastuullisuusstandardien noudattamisen yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Tarkkojen tietojen avulla voimme auttaa viilukappaleen jäljittämisessä käytännössä raaka-aine-erään asti esimerkiksi laatupoikkeamien selvittämiseksi. Ratkaisumme täyttävät muun muassa huonekaluissa, pakkauksissa, rakentamisessa ja logistiikassa käytettäviin insinööripuutuotteisiin liittyvät vaatimukset. Puun seurattavan ja jäljitettävän käytön tulevaisuus on valoisa – ja saavutettavissa koko arvoketjussa.

MillSIGHTS älykkääseen tuotannon hallintaan

MillSIGHTS on suunniteltu ennen kaikkea tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun varmistamiseen. Se on ainoa markkinoilla oleva johdon MIS-tietojärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti viilu-, vaneri- ja LVL-tuotantoon ja jota voidaan käyttää eri tuotantoympäristöissä sekä eri puulajeille. MillSIGHTS lyhentää myös vasteaikaa hälytystilanteissa.

Lue lisää

Tehdsauditointi tehostaa tuotantoa

Tehdasauditoinneilla voidaan pitää kirjaa jokaisen tuotantopisteen tilanteesta. Niistä saadaan arvokasta liiketoimintadataa ja tietoa raaka-aineiden käytön, työvoiman tehokkuuden ja automaation sekä paikallisten tuotanto-olosuhteiden parantamiseen.

Lue lisää