Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutuksemme

Kestävän kehityksen avaintiedot lukuina

 

Puhtaan teknologian kysyntä puutuoteteollisuudessa kasvaa maailmanlaajuisesti. Yksi painopistealueista on raaka-aineiden, kuten puun, aiheuttamat ilmastopäästöt. Tämä globaali trendi tukee liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä, sillä tarjoamme resurssitehokkaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiutuvien puumateriaalien älykkäämmän käytön. Toimittamamme tuotteet ja palvelut sekä tärkeimmät kehityshankkeemme myötävaikuttavat sidosryhmillemme tuotettavaan arvoon.

Rauten taloudellinen vaikutus 2022

 

Puutuotteiden ympäristövaikutukset

Pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja -riskejä. Mittaamme säännöllisesti muun muassa hiilidioksidipäästöjämme osana hiilijalanjälkeämme. Tämä mittaus sisältää sähkön-, lämmön- ja polttoaineenkulutuksen. Kiihdytämme toimintamallimme ja asiakasratkaisujemme digitalisaatiota entisestään.

Lahden päätoimipisteellämme on ISO 9001 (laatu) ja ISO 14001 (ympäristö) -sertifikaatit. Ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaiset tavoitteemme koskevat muun muassa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja jätteiden määrän vähentämistä. Vuonna 2022 ympäristöasioiden hallintaa koskevien toimenpiteiden toteutusaste oli 68 % (77) ISO 14001 -ohjelman mukaisesti asetetusta tavoitteesta.

Vuonna 2022 energiatehokkuutemme parani 1,5 % (0,1 kWh) per työtunti, ja Scope 1- ja 2-hiilidioksidipäästömme laskivat 6,3 % (85 tonnia). Suomessa työntekijäkohtainen päivittäinen vedenkulutus pysyi vuoden 2021 tasolla (19 litraa/pv), ja jätteen määrä suhteessa liikevaihtoon laski 7 % (0,3 tonnia per MEUR) edellisvuoteen verrattuna Suomessa.

Hiilijalanjälkemme

Sosiaalisen vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat työturvallisuus ja oikeat työtavat niin omissa yksiköissämme kuin asiakkaidemme tehtailla. Vuoden 2022 LTIF-luku kehittyi oikeaan suuntaan ollen 6,2 ja alle määritellyn tavoitteen kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä tarkoittaa, että miljoonaa työtuntia kohden oli alle 10 vähintään yhden päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTIF).

Jatkossa keskitymme uuden vastuullisuusohjelmamme mukaisesti tavoitteeseemme tehdä tinkimätöntä työtä hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Pyrimme lisäksi houkuttelemaan ja kehittämään moninaisia osaajia.

Aurinkovoimala

Aurinkoenergia on uusiutuva ja päästötön energialähde. Rauten Lahden tehtaalla on käytössä 180 kilowattipiikin aurinkovoimala, joka tuottaa aurinkoisena päivänä noin kolmanneksen keskimääräisestä päivittäisestä sähkönkulutuksestamme. Pitkän, vähintään 25 vuoden elinkaarensa ansiosta voimala auttaa meitä vähentämään hiilijalanjälkeämme entisestään.