Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutuksemme

Kestävän kehityksen avaintiedot lukuina

 

Puhtaan teknologian kysyntä puutuoteteollisuudessa kasvaa maailmanlaajuisesti. Yksi painopistealueista on raaka-aineiden, kuten puun, aiheuttamat ilmastopäästöt. Tämä globaali trendi tukee liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä, sillä tarjoamme resurssitehokkaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiutuvien puumateriaalien älykkäämmän käytön. Toimittamamme tuotteet ja palvelut sekä tärkeimmät kehityshankkeemme myötävaikuttavat sidosryhmillemme tuotettavaan arvoon.

Rauten taloudellinen vaikutus 2020

 

Puutuotteiden ympäristövaikutukset

Suurin osa Rauten koneilla valmistetuista tuotteista voidaan kierrättää, ja niillä on pitkä käyttöikä. Hiiltä sitovilla puutuotteilla on positiivinen ilmastovaikutus. Vastuullisesti tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakennus- ja logistiikka-aloilla sekä huonekalujen valmistuksessa on tehokas tapa vähentää päästöjä.

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana Rauten ratkaisujen avulla valmistetuilla puupohjaisilla levytuotteilla on huomattava positiivinen ympäristövaikutus, eli hiilikädenjälki. Niihin varastoituu vuosittain arviolta lähes kolme miljoonaa tonnia puiden kasvun sitomaa hiilidioksidia. Rauten toimittamat tehtaat ovat auttaneet vähentämään hiilidioksidia 800 000 henkilöauton vuosipäästöjä vastaavan määrän verran.

Hiilijalanjälkemme

Tavoitteemme on aktiivisesti vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Laskemme järjestelmällisesti hiilijalanjälkemme koon, eli toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Otamme laskelmissa huomioon oman valmistustoimintamme, lämmityksen ja kuljetukset.

Vuonna 2020 energiatehokkuutemme parani 6 % (0,4 kWH) työtuntia kohti ja vähensimme hiilidioksidipäästöjämme 23 % (543 tonnia). Päivittäinen vedenkulutus työntekijää kohti laski 1 % (0,6 tonnia) ja sekajätteen määrä väheni 36 % (11,6 tonnia) edellisvuoteen verrattuna.

-6% Energiatehokkuus
6,5 kWh/työtunti
3 vuoden keskiarvo: -5%

-1% Vedenkulutus
40,4 litraa/henkilö/työpäivä
3 vuoden keskiarvo: -7%

-36% Sekajäte
11,6 tonnia
3 vuoden keskiarvo: -24%

-23% CO-päästöt
15,9 tonnia/MEUR
3 vuoden keskiarvo: -1%

Lisäksi matkustusmäärämme laskivat yli 70 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 kiihdytimme myös toimintamalliemme ja asiakkaidemme palveluprosessien digitalisaatiota.

Lahden päätoimipisteellämme on ISO 9001 (laatu) ja ISO 14001 (ympäristö) -sertifikaatit. Ympäristöasioiden hallintaohjelmassamme tavoitteemme koskevat muun muassa kemikaaliturvallisuuden hallintaa ja jätteiden määrän vähentämisestä. Vuonna 2020 ympäristöasioiden hallintaa koskevien toimenpiteiden toteutusaste oli 93 prosenttia.

Rauten sosiaalinen vaikutus 2020

Sosiaalisen vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat työturvallisuus ja oikeat työtavat niin omissa yksiköissämme kuin asiakkaidemme tehtailla. Vuoden 2020 lopussa LTIF-lukemamme oli 7,9, mikä tarkoittaa, että vuoden aikana tapahtui vain alle 10 vähintään yhden päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Saavutimme myös tärkeät merkkipaalut työturvallisuusohjelmassamme: kahdessa Pohjois-Amerikan yksikössämme saavutettiin vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 666 päivän pituinen ajanjakso ilman vähintään päivän poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Aurinkovoimalaitos

Aurinkovoima on uusiutuva ja päätöstön energianlähde. Rauten Lahden tehtaalla on oma 180 kWp:n aurinkovoimalaitos. Aurinkoisena päivänä voimalaitos kattaa jopa 30 % tehtaan keskimääräisestä päivittäisestä energiantarpeesta. Voimalaitoksen käyttöikä on vähintään 25 vuotta, joten se auttaa meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme entisestään.