Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutuksemme

Kestävän kehityksen avaintiedot lukuina

 

Puhtaan teknologian kysyntä puutuoteteollisuudessa kasvaa maailmanlaajuisesti. Yksi painopistealueista on raaka-aineiden, kuten puun, aiheuttamat ilmastopäästöt. Tämä globaali trendi tukee liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä, sillä tarjoamme resurssitehokkaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiutuvien puumateriaalien älykkäämmän käytön. Toimittamamme tuotteet ja palvelut sekä tärkeimmät kehityshankkeemme myötävaikuttavat sidosryhmillemme tuotettavaan arvoon.

Rauten taloudellinen vaikutus 2020

 

Puutuotteiden ympäristövaikutukset

Suurin osa Rauten koneilla valmistetuista tuotteista voidaan kierrättää, ja niillä on pitkä käyttöikä. Hiiltä sitovilla puutuotteilla on positiivinen ilmastovaikutus. Vastuullisesti tuotetun puun käytön lisääminen esimerkiksi rakennus- ja logistiikka-aloilla sekä huonekalujen valmistuksessa on tehokas tapa vähentää päästöjä.

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana Rauten ratkaisujen avulla valmistetuilla puupohjaisilla levytuotteilla on huomattava positiivinen ympäristövaikutus, eli hiilikädenjälki. Niihin varastoituu vuosittain arviolta lähes kolme miljoonaa tonnia puiden kasvun sitomaa hiilidioksidia. Rauten toimittamat tehtaat ovat auttaneet vähentämään hiilidioksidia 800 000 henkilöauton vuosipäästöjä vastaavan määrän verran.

Hiilijalanjälkemme

Tavoitteemme on aktiivisesti vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia ja ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Laskemme järjestelmällisesti hiilijalanjälkemme koon, eli toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Otamme laskelmissa huomioon oman valmistustoimintamme, lämmityksen ja kuljetukset.

Vuonna 2022 energiatehokkuutemme parani 1,5 % (0,1 kWh) per työtunti ja Scope 1- ja 2-hiilidioksidipäästömme laskivat 6,3 % (85 tonnia). Suomessa työntekijäkohtainen päivittäinen vedenkulutus pysyi vuoden 2021 tasolla (19 litraa/pv) ja jätteen määrä suhteessa liikevaihtoon laski 7 % (0,3 tonnia per MEUR) edellisvuoteen verrattuna Suomessa.