Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Haluamme tarjota kaikille työntekijöillemme turvallisen työympäristön ja pyrimme systemaattisesti kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme vähemmän ympäristöä kuormittaviksi sekä vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Raute noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatteita ottaen huomioon luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat kunnioittaen paikallisia kulttuureja ja arvostaen monimuotoisuutta.

Yhdistyneet kansakunnat on määrittänyt 17 kestävän kehityksen päätavoitetta vuodelle 2030. Raute pyrkii omassa toiminnassaan edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Rauten asema toimialalla huomioiden Rautella on hyvät mahdollisuudet edistää ilmastotavoitteiden toteutumista mahdollistamalla puutuoteteknologiallaan uusiutuvien raaka-aineiden laajempi käyttö sekä edistää kestävän teollisuuden ja elinkeinojen rakentamista kehitysmaihin.

Vastuullisuuden tunnuslukuja 2019

Konsernin LTIF parani selvästi edellisestä vuodesta ja oli 13,6 (2018: 23,7)
Raute Suomen LTIF oli 7,8 (2018: 24,6)
Energiankulutus työtuntia kohden laski 3% -> 6,8 kWh / työtunti
Jätteiden määrä liikevaihtoa kohden Suomessa nousi 3,7 tonniin per MEUR (2018: 3,0)