Tuotteet ja palvelut

Projektitoimitukset

  • Kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet
  • Automaatio, konenäkösovellukset ja mittausteknologia

Teknologiapalvelut

  • Kunnossapito ja varaosapalvelut
  • Modernisoinnit
  • Asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät palvelut

Ratkaisut eri asiakastarpeisiin

Rauten laaja teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin raaka-aineen käsittelystä lopputuotteen viimeistelyyn ja pakkaukseen. Tukinkäsittelyn, sorvauksen, viilunkäsittelyn, ladonnan, puristuksen ja levynkäsittelyn osaprosesseja voidaan kehittää, modernisoida ja uusia erikseen. Rauten ratkaisut erilaisiin asiakastarpeisiin ovat

  • RautePro - teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa.
  • RauteSelect - erilaisia valintoja ja tuotannon joustavuutta.
  • RauteSmart – alan uusinta ja tehokkainta huipputeknologiaa

Elinkaaren mittaista yhteistyötä

Raute tukee asiakasta tämän investoinnin koko elinkaaren ajan monipuolisin palveluin raaka-aine- ja markkinatutkimuksista tuotantolinjojen kunnossapitoon ja modernisointeihin.Palveluiden kysyntä on luonteeltaan tasaisempaa kuin investointityyppisten projektitoimitusten ja modernisointien ja palvelut tasoittavat investointityyppisen kysynnän tason vaihtelua.