Tuotekehitys

Tuotekehitys kilpailijoista erottavana tekijänä

Alansa johtavana teknologiayrityksenä Raute panostaa voimakkaasti tuotteidensa jatkuvaan kehittämiseen. Raute on edelläkävijä uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja niiden käyttökohteiden kartoittamisessa. Tutkimustyötä tehdään sekä uusien tuotteiden suunnittelussa että kehitettäessä teknologiapalveluita kuten kunnossapitoa ja modernisointia. Kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä kerätään samalla arvokasta tietoa tuotekehitykseen.

Tuotekehityksen lähtökohtana on aina asiakkaiden tarpeet ja heidän tuotantonsa tuottavuuden parantaminen. Usein tutkimusta ja suunnittelua tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Projekteissa voivat olla mukana myös yhteistyökumppanit, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja korkeakoulut.

Jatkuvan kehittämisen edellytyksenä on kannustava ja innostava työskentelyilmapiiri. Riittävät ja oikeanlaiset resurssit mahdollistavat uusien ratkaisujen löytämisen.

Tuotekehitys asiakkaan prosessin tukena

Tuotekehityksen tavoitteena on auttaa asiakasta parantamaan kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Raute panostaa tuotekehitykseen noin 3–4 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitys on olemassa olevien koneiden ja palveluiden parantamista tai kokonaan uusien tuotteiden ja tuotantokonseptien kehittämistä.

Uusilla tuotteilla ja palveluilla ratkaistaan asiakastarpeita, jotka liittyvät puun käytön tehostamiseen, liiman ja lisäaineiden kulutuksen vähentämiseen sekä energian ja työvoimakulujen säästämiseen sekä lopputuotteen laadun parantamiseen. Uudet teknologiat testataan yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotanto-olosuhteissa. Uusia ratkaisuja kehitetään myös kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.

Tuotekehityshankkeissa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, huollon ennustettavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä lopputuotteiden ja niiden valmistuksen ympäristöystävällisyyteen.

Useat uudet teknologiat ja niiden automaatioratkaisut suunnitellaan ja tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti myös jo asennetun konekannan modernisoinneissa jatkamaan niiden elinkaarta uuden linjan hankintaa alhaisemmalla investointikustannuksella.