Toimintaympäristö

Kysynnän kehitykseen vaikuttavat keskeisimmät tekijät

Rauten asiakasteollisuudet ovat suurelta osin riippuvaisia maailmantalouden sekä rakentamisen ja kuljetusteollisuuden suhdanteista. Investointityyppisten tuotteiden kysynnän aktiviteetti on tyypillisesti korkeimmillaan taloussuhdannekierron loppuvaiheessa.

Rauten ratkaisujen kysyntään vaikuttavat keskeisimmät tekijät

  • Asiakkaan tarve tehostaa tuotantoa ja parantaa lopputuotteen laatua.
  • Uusia toimijoita alalle vetävät tyypillisesti käyttämättömät, hakkuumittaan kasvavat metsävarat, joille etsitään kannattavaa käyttöä.
  • Teknologian kehitys.
  • Teknologiapalveluiden ulkoistaminen.

Muutostrendit mahdollisuuksia Rautelle

  • Uusiutuvan puun käyttö raaka-aineena lisääntyy.
  • Ympäristötietoisuus kasvaa ja ympäristönormit tiukentuvat.
  • Kiristyvä kilpailu vaatii kustannustehokkaampia valmistusmenetelmiä
  • Teknologian kehitys ja digitalisaatio uudistavat teollisuutta
  • Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa.