Tietoa osakkeesta

Raute Oyj:n kotipaikka on Lahti.

Osakkeet
Raute Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, jotka eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksen
mainitsemalla tavalla. A-sarjan osakkeita on 3.272.033 kappaletta ja K-sarjan
osakkeita 991.161 kappaletta (8.5.2018).

A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994. Kaupankäyntitunnus on RAUTE.

Osakepääoma
Raute Oyj:n osakepääoma on 8.256.316,00 euroa.

Äänioikeus
Jokainen K-sarjan osake antaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää
kahdellakymmellä (20) äänellä ja jokainen A-sarjan osake antaa oikeuden
äänestää yhdellä (1) äänellä.

Kantaosakkeen muuntaminen ja lunastusoikeus
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin ehdoin.