Taloudelliset tavoitteet

"Koronapandemian takia muuttunut markkinoidemme kehitys vahvistaa strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon." (Osavuosikatsaus Q3 2020)

Rauten strategiset tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen ja säilyttäminen hyvällä tasolla, kyky sopeutua suhdannevaihteluihin sekä hallittu kasvu. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, säilyä vakavaraisena sekä tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajillemme.

Koska tavoitteidemme toteutuminen on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannekehitykseen sekä asiakkaidemme yksittäisten investointihankkeiden ajoituksille, emme julkaise taloudellisille tavoitteillemme aikaan sidottuja tunnuslukuja.

 

 

Strateginen tavoite

Suoriutuminen vuonna 2019

Liikevaihto

Kasvaa markkinoita nopeammin

  • Kasvu painottuu teknologiapalveluihin, kehittyville markkinoille ja uusiin teknologioihin
Liikevaihto laski 16,4%

Kannattavuus

Parantaa kannattavuutta

  • Säilyttää hyvä kannattavuus taloussuhdanteiden eri vaiheissa
  • Kyky mukautua markkinoiden kysynnän muutoksiin

Vuonna 2019 liiketulos oli 5,6 % liikevaihdosta, vuonna 2018 8,2 % ja vuonna 2017 7,5 %

Tase

Ylläpitää vahva tase

  • Ylläpitää toiminnalista joustavuutta ja kapasiteettia tarvittavien investointien tekemiseen

Omavaraisuusaste 62,9%

Gearing -28,1 %

Rahavarat 22,4 miljoonaa euroa

Osinko

Kilpailukykyinen tuotto sijoittajille

Vuonna 2019 osinkoa 1,45 euroa

Efektiivinen osinkotuotto 5,8 %