Taloudelliset tavoitteet

Asiakkaidemme tarpeet ovat toimintamme tärkein kulmakivi. Ymmärtämällä näitä tarpeita voimme tarjota ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuedun alansa muihin toimijoihin nähden.

Rauten strategiset tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen ja säilyttäminen hyvällä tasolla, kyky sopeutua suhdannevaihteluihin sekä hallittu kasvu. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, säilyä vakavaraisena sekä tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajillemme.

Koska tavoitteidemme toteutuminen on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannekehitykseen sekä asiakkaidemme yksittäisten investointihankkeiden ajoituksille, emme julkaise taloudellisille tavoitteillemme aikaan sidottuja tunnuslukuja.

 

Strateginen tavoite

Vuoden 2021 keskeiset toimenpiteet

Kasvaa markkinoita nopeammin

 • Hyvä uusien tilausten määrä ja ennätyksellinen tilauskanta vuoden 2021 lopussa.
 • Yrityskaupan jälkeinen Hiottu Oy:n integraatio digitaalisen tarjooman täydentämiseksi.
 • Jatkuvat investoinnit uusien tuotteiden kehittämiseen ja julkaisemiseen, digitalisaatioon ja markkinointiin.
 • Työn jatkuminen Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla.

Parantaa kannattavuutta

 • Sisäisten prosessien ja työskentelytavan kehittäminen esimerkiksi suuren prosessi- ja IT-järjestelmien kehittämishankkeen myötä; käyttöön on jo otettu uudet taloushallinto- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät.
 • Hinnoittelun aktiivinen hallinta raaka-aineisiin, komponentteihin ja rahtiin liittyvän nopean kustannusinflaation lieventämiseksi.

Ylläpitää vahva tase

 • Omavaraisuusaste 44,3 (58,8) %

Kilpailukykyinen tuotto sijoittajille

 • Hallitukselle valtuutus maksaa osinkoa
  0 - 0,80* (0,80) euroa per osake
 • 0 - 5,3 % efektiivinen osinkotuotto (19.3.2022 kurssin mukaan)*

*Rauten hallituksen ehdotus 31.3.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle.