Taloudelliset tavoitteet

Strategiset tavoitteet ovat tarkasteltavana. Raute uudistaa strategiaansa. Uusi strategia, mukaan lukien uusi missio, arvolupaus sekä pitkän aikavälin strategiset tavoitteet julkistetaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Rauten strategiset tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen ja säilyttäminen hyvällä tasolla, kyky sopeutua suhdannevaihteluihin sekä hallittu kasvu. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, säilyä vakavaraisena sekä tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajillemme.

Koska tavoitteidemme toteutuminen on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannekehitykseen sekä asiakkaidemme yksittäisten investointihankkeiden ajoituksille, emme julkaise taloudellisille tavoitteillemme aikaan sidottuja tunnuslukuja.

Pitkän aikavälin strategiset tavoitteet*

Vuoden 2022 keskeiset toimenpiteet

 

Tavoitteena jatkuva kannattava kasvu

 • Kasvavaa kiinnostusta R3-Seriesiä kohtaan globaalisti, mukaan lukien vakiintuneet markkinat
  – 40:n R3-viilunpaikkauskoneen tilaus Indonesiaan
  – Miraluzista Brasilian ensimmäinen yritys, joka hyödyntää yksipuolista liimausta Rauten Plywood Lay-up Line R3 -ladontalinjan avulla
  – Indonesialainen PT Sumber Graha Sejahtera investoi R3-Seriesin teknologiaan 
  – Koskisen kasvattaa raaka-aineen käyttöastetta Rauten uudella Veneer Peeling Line R3 -viilunsorvauslinjalla.
 • Ensimmäinen Raute Green Veneer Composing Line R7 -viilunsaumauslinja myyty kanadalaiselle Tolko Industries Ltd:lle.
 • Kasvavaa kysyntää Rauten teknologiapalveluille asiakkaiden keskuudessa
  – Merkittävän modernisointikokonaisuuden toimittaminen Stiga RM:lle Latviaan
 • Palvelutarjoaman uudistus, jotta vastaamme entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
 • Kahden uuden palvelukeskuksen avaaminen Indonesiaan ja Italiaan, lähelle asiakkaita
 • Jatkuvat investoinnit uusien tuotteiden kehittämiseen, digitalisaatioon ja markkinointiin
 • Organisaatiorakenteen uudistus, jolla vahvistamme kykyämme palvella asiakkaitamme ja virtaviivaistamme sisäisiä toimintojamme.

Parantaa kannattavuutta**

 • Sisäisten prosessien ja työskentelytapojen kehittäminen,
  esimerkiksi laajan IT-järjestelmäuudistuksen myötä
 • Hinnoittelun aktiivinen hallinta raaka-aineisiin, komponentteihin ja rahtiin liittyvän nopean kustannusinflaation lieventämiseksi
 • Kilpailukyky- ja tuottavuusohjelman julkaisu, tavoitteena 4–5 miljoonan euron säästöt
  – Yhtiön toimintojen sopeuttaminen uuteen markkinaympäristöön muutosneuvotteluiden myötä.

Ylläpitää vahva tase**

 • Omavaraisuusaste 36,6 % (44,3)
 

Kilpailukykyinen tuotto sijoittajille**

 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2022.
 

* Strategiset tavoitteet ovat tarkasteltavana. Raute uudistaa strategiaansa. Uusi strategia, mukaan lukien uusi missio, arvolupaus sekä pitkän aikavälin strategiset tavoitteet julkistetaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.
** Venäjän toimintojen hallittu alasajo vaikutti tulokseen.