Taloudellinen asema

Raute käyttää säännönmukaisessa raportoinnissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Performance Measures, APM), kuvaamaan konsernin tuottoja, toiminnan taloudellista tulosta, pääomarakennetta, pääoman tottoa, taloudellista asemaa ja rahavirtoja.

 20222021202020192018
Liikevaihto, tuhatta euroa158 324142 212114 994151 297180 993
Liikevaihdon muutos, %11,323,7-24,0-16.422.2
Liikevaihdon osuus Suomen ulkopuolelle, tuhatta euroa141 830130 548108 267133 535153 180
% liikevaihdosta89,691,894,288.384.6
Käyttökate (EBITDA)***-9 6892071   
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)***-14 642-2 245   
% liikevaihdosta-1,42,4   
Liiketulos, tuhatta euroa-14 642-2 245-2 7708 45414 922
% liikevaihdosta-9,2-1,6-2,45.68.2
      
Tulos ennen veroja, tuhatta euroa-13 814-1 772-2 4559 25314 912
% liikevaihdosta-8,7-1,2-2,16.18.2
Tilikauden tulos, tuhatta euroa-11 513-1 775-1 8197 68711 836
% liikevaihdosta-7,3-1,2-1,65.16.5
      
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %-29,9-2,7-2,718.134.6
Oman pääoman tuotto (ROE), %-40,4-4,8-4,116.027.6
Taseen loppusumma, tuhatta euroa**92 053110 67685 42890 65196 382
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa**6 721-12 244-3 863-13 923-12 295
% liikevaihdosta4,2-8,6-3,4-9.2-6.8
Korottomat velat, tuhatta euroa56 73564 06537 74032 63548 793
Omavaraisuusaste, %**36,644,358,862.961.7
Gearing, %**29,4-35,9-9,8-28.1-26.4
      
Bruttoinvestoinnit, tuhatta euroa6 5726 2974 2582 9564 384
% liikevaihdosta4,24,43,72.02.4
Tutkimus- ja kehittämismenot, tuhatta euroa6 2954 9194 2604 4193 735
% liikevaihdosta4,03,53,72.92.1
Tilauskanta, miljoonaa euroa84158948895
Uudet tilaukset, miljoonaa euroa138203119148167
      
Henkilöstö 31.12.778802751778772
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin774780743761725
Henkilöstö, keskimäärin829788760784748
      
Osingonjako, tuhatta euroa0*03 4116 1825 968

*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
** Raute konserni on ottanut käyttöön IFRS 16 -standardin tilikaudesta 2019 alkaen. Vertailuvuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
*** Raute on ottanut käyttöön kaksi uutta vaihtoehtoista tunnuslukua: Vertailukelpoinen käyttökate ja Käyttökate. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä.

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitteessä.