Taloudellinen asema

Raute käyttää säännönmukaisessa raportoinnissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Performance Measures, APM), kuvaamaan konsernin tuottoja, toiminnan taloudellista tulosta, pääomarakennetta, pääoman tottoa, taloudellista asemaa ja rahavirtoja.

 20232022202120202019
Liikevaihto, tuhatta euroa145 416158 324142 212114 994151 297
Liikevaihdon muutos, %-8,211,323,7-24,0-16.4
Liikevaihdon osuus Suomen ulkopuolelle, tuhatta euroa132 293141 830130 548108 267133 535
% liikevaihdosta91,089,691,894,288.3
Käyttökate (EBITDA)**6 781-9 6892071  
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)**9 273-2 2583 479  
% liikevaihdosta6,4-1,42,4  
Liiketulos, tuhatta euroa1 863-14 642-2 244-2 7708 454
% liikevaihdosta1,3-9,2-1,6-2,45.6
      
Tulos ennen veroja, tuhatta euroa1 795-13 814-1 772-2 4559 253
% liikevaihdosta1,2-8,7-1,2-2,16.1
Tilikauden tulos, tuhatta euroa1 350-11 513-1 775-1 8197 687
% liikevaihdosta0,9-7,3-1,2-1,65.1
      
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %6,6-29,9-2,7-2,718.1
Oman pääoman tuotto (ROE), %4,4-40,4-4,8-4,116.0
Taseen loppusumma, tuhatta euroa135 40592 053110 67685 42890 651
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa-39 4196 721-12 244-3 863-13 923
% liikevaihdosta-27,14,2-8,6-3,4-9.2
Korottomat velat, tuhatta euroa88 31756 73564 06537 74032 635
Omavaraisuusaste, %50,236,644,358,862.9
Gearing, %-102,729,4-35,9-9,8-28.1
      
Bruttoinvestoinnit, tuhatta euroa4 4866 5726 2974 2582 956
% liikevaihdosta3,14,24,43,72.0
Tutkimus- ja kehittämismenot, tuhatta euroa5 2156 2954 9194 2604 419
% liikevaihdosta3,64,03,53,72.9
Tilauskanta, miljoonaa euroa266841589488
Uudet tilaukset, miljoonaa euroa315138203119148
      
Henkilöstö 31.12.754778802751778
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin749774780743761
Henkilöstö, keskimäärin754829788760784
      
Osingonjako, tuhatta euroa612*003 4116 182

* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
** Uudet tunnusluvut on laskettu vain vuodesta 2021 alkaen.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty liitteessä.