LUE LISÄÄ

Taloustieto

Tapani Kiiskin kommentit Rauten osavuosikatsauksessa 22.10.2021

Ennätystilauskanta ja positiivinen tulos kolmannella neljänneksellä

Rauten markkinatilanne oli hyvä etenkin perinteisillä, teollistuneilla ja kehittyneillä, markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Venäjällä pandemian jatkumisesta huolimatta. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla pandemia rajoittaa edelleen asiakkaidemme hankkeiden etenemistä. Kiinankin osalta pandemian aiheuttamat rajoitukset ja toisaalta talouden yleinen epävarmuus mm. energian hinnan ja jopa saatavuuden osalta haittaavat niin asiakkaidemme kuin meidänkin hankkeidemme etenemistä.

Onnistuimme saamaan kolmannella neljänneksellä uusia tilauksia yli 58 miljoonan euron arvosta. Uusiin tilauksiin sisältyi 18 ja 16 miljoonan euron arvoiset koivuviilu- ja vaneritehtaan sekä tehtaan laajennushankkeen tuotantoprosessien koneiden ja laitteiden tilaukset, molemmat Venäjälle. Keskikokoisten linjatilausten ja modernisointien tilausten määrä oli myös ilahduttavalla tasolla ja osoittaa markkinoiden piristymistä kaikilla sektoreilla. Tilauskantamme on ennätyksellisen korkealla tasolla 150 miljoonaa euroa, joten lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät.

Kuluvan kauden liikevaihtomme oli 22 Me edellisen vuoden vastaavaa kautta korkeampi. Liikevaihdon kasvu jatkui toisen vuosineljänneksen tasolla ja onnistuimme ennakoidusti saavuttamaan positiivisen tuloksen. Panostuksemme tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja markkinointiin jatkuvat edelleen ja näkyvät yhä tuloskehityksessämme. Tulostamme heikensivät myös muutamat yllättävät kustannuserät, mm. Nastolan tehtaamme tärkeän työstökoneen isohko korjauskulu. Emme ole tyytyväisiä saavuttamaamme tulostasoon.

Matkustusrajoitusten poistuminen vähitellen rokotusten edetessä luo kuitenkin uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen tulevien kuukausien aikana. Rokotusten etenemisestä ja sen mahdollistamasta rajoitusten vähenemisestä huolimatta pandemian aiheuttama epävarmuus ja toiminnan hankaluus jatkuvat vähäisemmässä määrin edelleen.

Teknologiapalveluiden tilausten määrä oli erityisen hyvällä tasolla, kiitos modernisointihankkeiden. Tästäkin voimme siis päätellä asiakkaidemme tuotannon käyttöasteen olevan hyvällä tasolla. Myös halu kehittää turvallisuutta, laatua ja toiminnan tehokkuutta systemaattisesti on hyvällä tasolla asiakkaidemme keskuudessa.

Monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat nousseet voimakkaastikin, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia. Hintojen nousun arvioidaan vaikuttavan tulevaisuudessa projektien kannattavuuteen jo tehtyjen kauppojen osalta. Q3:n tulokseen tällä on vasta vähäinen vaikutus. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Uusien tilausten osalta uskon meidän saavan pääosan kustannusnoususta siirrettyä hintoihin.

Markkinoidemme painopiste on koronapandemian vaikutuksesta nyt ja lähitulevaisuudessa enemmän kehittyneillä markkinoilla kuin olimme ennen pandemiaa arvioineet. Pidemmällä aikavälillä uskomme kasvun painopisteen taas siirtyvän kehittyville markkinoille. Jatkamme panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen. Tämän hetken markkinatilanteen mahdollisuuksien lisäksi vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia.

Näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta.