LUE LISÄÄ

Taloustieto

Toimitusjohtajan kommentit 28.4.2023 julkaistussa osavuosikatsauksessa

Making Wood Matter – hyvä alku vuodelle haastavissa markkinaolosuhteissa, vuosineljänneksen kohokohtana 49,6 miljoonan euron tehdastilaus

Rauten saadut tilaukset, 67 miljoonaa euroa, olivat vahvalla tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen maaliskuussa Uruguaysta Luminilta saadusta vaneritehdastilauksesta. Tämä on osoitus vahvuudestamme kokonaisratkaisujen toimittajana. Kävimme aktiivisesti keskusteluja myös muiden asiakkaiden kanssa mahdollisista uusista tehdastilauksista ja laajoista modernisoinneista, mutta osa asiakkaista lykkäsi investointipäätöksiään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myös uusiin automaatioratkaisuihin liittyvien modernisointien kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla, kun taas markkinoilla lisääntynyt epävarmuus vaikutti yksittäisten tuotantolinjojen asiakaskysyntään sekä uusien palvelutilausten kysyntään. Tilauskanta oli 121 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa, 11 % alle vertailukauden johtuen lähinnä Wood Processing liiketoimintayksikön alentuneesta aktiviteetista. Jatkoimme Venäjän tilauskannan alasajoa ja tuloutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,5 miljoonaa euroa Venäjän projekteista, jotka liittyivät ennen Ukrainan sodan alkamista saatuihin tilauksiin. Olemme nyt saaneet päätökseen kaikki jäljellä olleet laitetoimitukset Suomesta venäläisille asiakkaille. Olemme tyytyväisiä vertailukelpoiseen käyttökatteeseemme, joka oli 2,8 miljoonaa euroa (-0,1) ja 7,7 %, sekä siihen, että kaikki liiketoimintayksikkömme toimivat edelleen kannattavasti.

Wood Processing liiketoimintayksikön liikevaihto oli kohtuullisella tasolla. Olimme myös tyytyväisiä positiiviseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen jälleen uudella perättäisellä vuosineljänneksellä. Venäjän toimintojen hallitun alasajon seurauksena osa liikevaihdosta ja katteesta tuloutettiin edelleen jäljellä olevasta Venäjän tilauskannasta. Analyzers-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi vahvasti vertailukaudesta, ja vertailukelpoinen käyttökate parani 0,7 miljoonaan euroon eli 17 %:iin liikevaihdosta. Se on osoitus hyvästä markkina-asemastamme tällä liiketoiminta-alueella. Services-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 4 %, mikä on hyvä kasvuvauhti ottaen huomioon, että vertailukauteen sisältyi vielä liikevaihtoa Venäjältä, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Jatkoimme viime vuonna aloitetun kannattavuudenparannusohjelman toteutusta, ja edistymme ohjelman toteutuksessa hyvin. Kustannusinflaatio on tällä hetkellä taltutettu, mutta meillä on edelleen joitakin komponenttien saatavuuteen liittyviä ongelmia. Kannattavuuden parantamiseen tähtääviin aloitteisiin liittyen järjestelimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä uudelleen toimintomme Kiinan markkina-alueella. Siihen liittyvät 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Saimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätökseen neuvottelut Suomen tuotantolaitosten tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevista lomautuksista. Tarkoituksena on aktiivisesti hallita operatiivista kilpailukykyämme.
Päivitimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myös strategiamme ja otimme käyttöön uudet taloudelliset tavoitteet viisivuotiselle strategiakaudelle. Uuden strategian mukaisesti Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Ainutlaatuisilla ratkaisuillamme toimimme muutoksentekijänä ja edistämme resurssitehokkuutta yhteiskunnassa. Jatkossa tavoitteenamme on vauhdittaa kasvua laajentamalla Rauten tuotevalikoimaa uusiin puutuotesegmentteihin erityisesti digitaalisten ja analyyttisten ratkaisujen sekä uusien palvelukonseptien avulla. Uudet taloudelliset tavoitteemme ovat: liikevaihto 250 MEUR, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun, Services- ja Analyzers-liiketoiminta-alueiden osuus konsernin liikevaihdosta 40 %, vertailukelpoinen käyttökate keskimäärin 12 % yli suhdanteen ja omavaraisuusaste yli 40 %.

Tukeaksemme strategian toteuttamista olemme ottaneet määrätietoisia askelia, joiden tavoitteena on vahvistaa tasettamme ja parantaa kykyämme palvella asiakkaita. Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti yhtiöllä on nyt yksi osakelaji ja huhtikuun alussa toteutettiin suunnattu osakeanti. Toukokuulle suunniteltua merkintäoikeusantia valmistellaan parhaillaan. Nämä tärkeät tapahtumat mahdollistavat investoinnit kasvusuunnitelmiamme tukevaan toimintaan.

Odotamme markkinatilanteen jatkuvan epävarmana vuonna 2023, vaikkakin kiinnostus Rauten ratkaisuja kohtaan on toistaiseksi pysynyt melko hyvänä. Toisella vuosineljänneksellä päätoimipisteemme Nastolassa valmistautuu uudistetun toiminnanohjausjärjestelmämme käyttöönottoon. Odotamme uuden järjestelmän tuovan ajan mittaan merkittäviä parannuksia prosesseihin ja tehokkuuteen, mutta meidän on varauduttava siihen, että ensimmäisinä kuukausina saattaa esiintyä tehottomuutta ja vähäisiä liiketoiminnan häiriöitä, kunnes oppimiskäyrä tasaantuu. Uusien tehdaslaajuisten tilausten johdosta odotamme vuoden 2023 liikevaihdon nousevan suuremmaksi kuin vuoden alussa alun perin arvioimme, mutta suhtaudumme hieman varovaisesti kannattavuuden kehitykseen lähikuukausina ennen kuin uudet tehdastilaukset alkavat tuottaa tulosta.

Uusi lupauksemme on Making Wood Matter, ja haluaisin kutsua nykyiset ja uudet osakkeenomistajat mukaan Rauten matkalle osallistumalla tulevaan uusmerkintään.

Mika Saariaho
Toimitusjohtaja