LUE LISÄÄ

Taloustieto

Tapani Kiiskin kommentit Rauten Q1 2022 osavuosikatsauksessa 29.4.2022

Kustannusten nousun takia ensimmäisen neljänneksen tulos negatiivinen. Venäjän markkinoiden tilauskanta suurin epävarmuus

Kysyntä oli vilkasta ja uusia tilauksia saimme hyvin. Päätöksemme mukaisesti 4.3.2022 jälkeen emme solmineet uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa. Muiden kehittyneiden markkinoiden kysyntä korvaa ainakin lyhyellä tähtäimellä osan Venäjän potentiaalista. Myös Aasian, Kiinaa lukuun ottamatta, ja Etelä-Amerikan markkinoiden aktiivisuus on nousussa. Kiinassa talouden yleinen hidastuminen sekä viime aikojen voimakkaat Covid-19 -rajoitukset ovat lähes pysäyttäneet kysynnän. Pidemmällä aikavälillä uskon kasvun painopisteen ja Venäjän markkinan korvaajan siirtyvän enemmän kehittyville markkinoille.

Onnistuimme saamaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia tilauksia noin 36 miljoonan euron arvosta. Tähän lukuun ei sisältynyt suuria tehdashankkeita, joten saavutus on hyvä. Ennen 4.3.2022 saimme 2,4 miljoonaa euroa tilauksia Venäjältä. Keskikokoisten, yksittäisten linjojen laajuisten sekä modernisointien tilausten määrät olivat ilahduttavalla tasolla ja vahvistavat käsityksemme markkinoiden vahvasta vireestä. Teknologiapalveluiden sekä analysaattorituotteidemme tilausten määrä oli erityisen hyvällä tasolla, kiitos modernisointiluontoisten hankkeiden. Asiakkaidemme halu ja sitoutuneisuus kehittää toimintansa turvallisuutta, laatua ja tehokkuutta systemaattisesti on siis hyvällä tasolla.

Kokonaisuudessaan tilauskantamme on edelleen korkealla tasolla 152 miljoonaa euroa, vaikka alenikin vuoden vaihteen tasosta. Tilauskannasta 78 miljoonaa euroa on Venäjän markkinalle. Muille markkinoille kohdistuva tilauskanta, 74 miljoonaa euroa, on myös hyvällä tasolla. Tilauskantamme Venäjälle on suurin tämän hetken riskimme. Ukrainan sodan alettua teimme nopeasti päätöksen pidättäytyä uusien sopimusten teosta venäläisten toimijoiden kanssa ja lisäksi arvioimme projekteittain toteutuksen edellytykset ja velvoitteet. Ennen 8.4.2022 julkaistua ns. EU:n viidettä pakotepakettia pakotteet kohdistuivat Rauten kannalta lähinnä maksuliikenteeseen ja erääseen asiakkaaseen omistuksensa takia. Uusimmat pakotteet asettavat Rauten teknologian ja palvelut pääosin pakotteiden piiriin siirtymäajan jälkeen. Tulemme arvioimaan lähiaikoina tämän muuttuneen tilanteen vaikutuksen tilauskantaamme. Lisäksi myös jo tuloutettuun liikevaihtoon ja katteeseen voi kohdistua epävarmuutta.

Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 67 prosenttia ollen 41,3 miljoonaa euroa. Tämä oli ennakoitua tilauskannan ajoituksen takia, osittain vuoden 2021 lopun viiveiden paikkaamiseksi. Lisäksi teknologiapalveluiden hyvä kysyntä vaikutti kasvuun. Onnistuimme tilauskantamme toimittamisessa huolimatta raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden ongelmista.

Ensimmäisen neljänneksen aikana tulokseen vaikuttivat negatiivisesti ostohintojen ja rahtikustannusten ennakoimaamme merkittävästi voimakkaampi nousu. Tämä painottui erityisesti muutamaan projektiin. Viime kesän aikana ja sen jälkeen varauduimme senhetkisten arvioiden mukaisesti nouseviin kustannuksiin. Varautumisemme osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Nousevan kustannuskehityksen ennakoidaan jatkuvan. Olemme pyrkineet siihen varautumaan, mutta viime kuukausien oppien mukaan on todettava, että epävarmuus jatkuu.

Huolimatta Venäjän markkinan aiheuttamasta riskistä olemme jatkaneet panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin: kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen unohtamatta perinteisiä huipputeknologisia tuotantoprosessien ratkaisuja. Näillä kaikilla toimilla tähtäämme tuloksentekokykymme parantamiseen. Myynnin ja markkinoinnin osalta kohdistamme resurssimme Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille, joissa kysyntä on vahvaa. Vahva rahoitusasemamme ja edistyksellinen teknologiamme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia.

Rauten hallitus on peruuttanut taloudellisen ohjauksen 2.3.2022 eikä anna toistaiseksi epävarmassa tilanteessa uutta ohjausta.

19.4.2022 annetun tiedotteen mukaisesti jätän tehtäväni Rauten toimitusjohtajana tämän osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Tämä viimeinen on 73. osavuosikatsaukseni. Kiitän tässä yhteydessä lämpimästi Rauten osakkaita sekä koko sijoittajayhteisöä Rautea kohtaan osoitetusta mielenkiinnosta. Sijoittajien mielenkiinto on lisääntynyt toimitusjohtaja-aikanani merkittävästi; mm. osakkaiden määrä on kasvanut noin 1 500:sta noin 6 000:een. Toivotan parasta menestystä seuraajalleni sekä koko Rautelle. Uskon, että tämän hetken kriisistä selvittyään Raute on entistä vahvempi yhtiö.