LUE LISÄÄ

Taloustieto

Tapani Kiiski kommentoi Rauten tilinpäätöstä 12.2.2021

Onnistuimme parantamaa loppuvuotta kohti pandemian jatkuessa

Neljännen kvartaalin liikevaihtomme oli katsausvuoden korkein. Tulos jäi kuitenkin tavoittelemaamme alhaisemmaksi eikä riittänyt kääntämään ensimmäisen vuosipuoliskon tappiollisuutta positiiviseksi koko vuoden osalta. Liikevaihtomme jäi tavoittelemaamme alhaisemmaksi johtuen suurelta osin asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden vaikeutumisesta yhä jatkuvien matkustusrajoitusten vuoksi. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme yhä useiden viikkojen sopeutustoimiin. Tässä suhteessa kotimaan ja Kiinan toimipaikkojemme tilanne oli parempi.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikutti keväästä alkaen voimakkaasti asiakkaidemme investointipäätösten tekemiseen ja siten uusien tilaustemme määrään. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n ja Q3:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan markkinatilanteensa epävarmuuden takia. Suoranaisesti peruttuja hankkeita oli sen sijaan vähän, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.

Lokakuun alussa onnistuimme viemään päätökseen pitkän ja olosuhteiden takia poikkeuksellisen neuvotteluprosessin ja saimme lähes 55 miljoonan euron tilauksen Venäjälle. Sen ansiosta näkymämme vuoteen 2021 varmistuivat selvästi ja tilauskantamme on edelleen vahva. Venäjällä kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on laajemminkin aktiivista. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa toiminta on palautunut jokseenkin normaaliksi. Siellä tehtaamme toimi normaalisti ja asiakkaidemme hankkeet etenivät edelleen. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa hankkeiden valmistelu on aktiivista, mutta päätöksenteko poikkeuksellisen epävarmaa.

Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Tästä huolimatta onnistuimme koko joukossa tällaisia töitä erilaisten etätyöjärjestelyjen avulla. Arvioin näiden rajoitusten valitettavasti jatkuvan ja siksi lisäämmekin paikallisia resurssejamme. Lisäksi panostamme näiden palveluiden tekemiseen etänä niin työkalujen kuin osaamisenkin osalta. Koronapandemian kokonaisvaikutusta liikevaihtoomme ja etenkin -tulokseemme luonnehdin edelleen merkittäväksi.

Koronapandemian vaikutuksesta markkinoidemme kehitys on entisestään voimistunut suuntaan, mitä olemme ennakoineet. Tämä vahvistaa strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme näihin. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos entistä vahvemmin toimialamme johtavana yrityksenä.

Esitän parhaat kiitokseni kuluneen vuoden yhteistyöstä ja luot¬tamuksesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme hyvästä työstä ja vahvasta sitoutumisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten sopeutumiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.