LUE LISÄÄ

Taloustieto

Toimitusjohtajan kommentit 15.2.2024 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa

Merkittävien muutosten vuosi, joka päättyi ennätyksellisen suureen tilauskantaan ja vetäytymiseen Venäjältä

Vuonna 2023 Raute sai ennätyksellisen määrän uusia tilauksia haastavassa markkinaympäristössä. Tämä hieno saavutus korostaa asemaamme johtavana partnerina viilu-, vaneri- ja LVL-tuotantoteknologioiden kokonaistoimituksissa. Saimme vuonna 2023 yhteensä neljä tehdaslaajuista tilausta ja työstimme ensimmäistä tuotantolinjatoimitustamme massiivipuutuotteiden segmentille. Vertailukelpoinen käyttökate oli 9,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 6,4 % liikevaihdosta. Kannattavuus parani odotustemme mukaisesti vertailuvuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta osittain kannattavuuden parannusohjelman ansiosta. 

Neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 5,9 % liikevaihdosta. Analyzers ja Services -liiketoimintayksiköiden vertailukelpoinen käyttökate kasvoi liikevaihdon kasvun tukemana. Wood Processing -liiketoimintayksikön vertailukelpoinen käyttökate sitä vastoin jäi hieman odotuksistamme. Kulut olivat korkealla tasolla neljänneksen aikana johtuen kasvustrategiaamme tukevista kehitysprojekteista, joita olivat muun muassa aloitteet liittyen vastuullisuustyöhön.

Neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli ennätykselliset 118 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy Rauten historian suurin tilaus, 93 miljoonan euron arvoinen sopimus Metsä Woodin uuden LVL-tehtaan teknologiatoimituksesta Suomeen. Uusiin tilauksiin sisältyi myös palveluliiketoimintaa ja modernisointiprojekteja.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 45,2 miljoonaa euroa ollen samalla tasolla kuin vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Vertailukaudella Venäjän osuus liikevaihdosta oli vielä suhteellisen suuri. Lisäksi tilauskannan rakenne painottuu enemmän tehdaslaajuisiin projekteihin, joilla on pidemmät toimitusajat ja jotka tuloutuvat hitaammin. Liikevaihto kasvoi ilahduttavasti Analyzers ja Services -liiketoiminnoissa.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmämme on nyt käytössä pääyksikössämme Nastolassa, ja olemme siirtyneet jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän odotetaan tehostavan toimintaa lähivuosina.

Peruskysyntä Rauten ratkaisuille tehdaslaajuisia projekteja lukuun ottamatta pysyi vuonna 2023 kohtalaisella tasolla huolimatta markkinoiden lisääntyneestä lyhyen aikavälin epävarmuudesta, millä on vaikutusta yksittäisten tuotantolinjojen ja varaosien kysyntään. Meillä on vahva asema tehdaslaajuisten projektien toimittajana, ja asiakkailla on kiinnostusta näihin ratkaisuihin yli suhdanteiden perustuen myös kestävän kehityksen tarpeisiin.

Päätimme kannattavuuden parannusohjelmamme suunnitellusti ja saavutimme aiemmin ilmoitetut vuosittaiset 4−5 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi irtisanoimme kaikki jäljellä olleet Venäjän projekteja koskevat sopimukset ja päätimme lopettaa jäljellä olevat toimintomme Venäjällä.

Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista määrätietoisesti. Sen mukaisesti edistämme vastuullisuustyötämme (Environmental, Social and Governance, ESG) ja laajennamme tuotevalikoimaamme uusiin insinööripuutuotesegmentteihin. Olemme myös tehneet johtoryhmäämme muutoksia, joilla varmistetaan painopisteen säilyminen vahvasti isojen projektien toimituksissa sekä tehostetaan tarjontaamme kaikissa liiketoiminnoissa.

Ennätyksellinen tilauskanta antaa Rautelle hyvät edellytykset kehittää liiketoimintaa edelleen ja viedä yhtiön kasvustrategiaa eteenpäin. Luotan siihen, että yhdessä johtoryhmän ja sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa meillä on hyvä vuosi edessämme.

Mika Saariaho
Toimitusjohtaja