LUE LISÄÄ

Taloustieto

Tapani Kiiskin kommentit Rauten puolivuosikatsauksessa 23.7.2021

Vahvalla tilauskannalla toiseen vuosipuoliskoon

Kysyntä Rauten teknologioille ja palveluille jatkui vilkkaana toisellakin neljänneksellä. Onnistuimme saamaan uusia tilauksia 65 miljoonan euron arvosta. Myös arvioituna ilman 30 miljoonan euron arvoista LVL-tehtaan tuotantoprosessin tilausta oli uusien tilausten määrä hyvällä tasolla. Tätä, keskikokoisten linjatilausten ja modernisointien tilausten hyvää tasoa, pidän erityisen ilahduttavana. Tilauskantamme kasvoi siis lähes ennätykselliseen 129 miljoonaan euroon. Lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät.

Pandemian jatkumisesta huolimatta markkinatilanne oli hyvä etenkin perinteisillä, teollistuneilla ja kehittyneillä markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Asiakkaidemme luona tehtäviä töitä häiritsevät kuitenkin edelleen matkustusrajoitukset. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla, Kiinaa lukuun ottamatta, pandemia rajoittaa edelleen merkittävästi asiakkaidemme hankkeiden etenemistä. Kiinankin osalta ulkomaan matkustamisen rajoitukset haittaavat monien kehityshankkeidemme etenemistä.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihtomme oli 12 Me edellisen vuoden vastaavaa kautta korkeampi. Liikevaihdon kasvu tapahtui valtaosin toisella neljänneksellä. Kasvu ei kuitenkaan, ennakoidusti, vertailukauden poikkeuksellisen alhaisten palkkakulujen sekä suunniteltujen markkinointi- ja digitalisaatiopanostusten takia riittänyt vielä kääntämään tulostamme voitolliseksi. Liikevaihdon ja sen mukana -tuloksen voimakaskin vaihtelu on tyypillistä projektiliiketoiminnalle, jonka osuus toisella neljänneksellä oli noin kaksi kolmasosaa liikevaihdostamme.

Koronapandemia haittaa yhä jatkuvien matkustusrajoitusten muodossa asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden toteuttamista sekä tietenkin myyntityötä. Matkustusrajoitusten poistuminen vähitellen rokotusten edetessä luo kuitenkin uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen kuluvan vuoden aikana. Aivan viime aikoina uusien virusmuunnosten leviämisen takia on pandemian hellittämiseen liittyvä epävarmuus kuitenkin lisääntynyt. Olen tyytyväinen asiakkaidemme ja oman henkilökuntamme osoittamaan kykyyn tehdä näitä töitä etäyhteyksiä hyödyntäen. Tämä oppi ja kokemus tulee jatkossakin parantamaan asiakaspalvelukykyämme ja joustavuuttamme.

Myös teknologiapalveluiden tilausten määrä oli hyvällä tasolla. Tästäkin voimme siis päätellä asiakkaidemme tuotannon käyttöasteen olevan hyvällä tasolla. Jos matkustusrajoitukset eivät haittaisi kunnossapitotöiden toteuttamista, olisi kysyntää näille palveluille enemmänkin.

Pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat nousseet voimakkaastikin, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita. Toistaiseksi olemme Rautessa onnistuneet toimimaan näiden muutosten kanssa ilman suuria ongelmia. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Arvioimme, että vuoden lopun aikana saatamme törmätä viiveisiin ja mahdollisiin kustannusongelmiin.

Koronapandemian vaikutuksesta lähitulevaisuudessa markkinoidemme painopiste on enemmän kehittyneillä markkinoilla kuin olimme ennen pandemiaa arvioineet. Pidemmällä aikavälillä uskomme kuitenkin kasvun painopisteen taas siirtyvän kehittyville markkinoille. Tämän mukaisesti jatkamme panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen. Tämän hetken markkinatilanteen mahdollisuuksien lisäksi vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia.

Näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta.