LUE LISÄÄ

Taloustieto

Väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengellin kommentit Rauten H1 2022 puolivuosikatsauksessa 22.7.2022

Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti voimakkaasti Venäjän liiketoiminnan alasajo – korkeat materiaalikustannukset heikentävät yhä kannattavuutta

Kokonaiskysyntä säilyi neljänneksen aikana melko korkealla tasolla. Venäläisten asiakkaiden kanssa ei ole tehty uusia sopimuksia alkuvuoden jälkeen, ja myyntityömme suuntautuu nyt muualle maailmaan. EMEA-alueen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, ja olemme myös havainneet jonkin verran uutta kysyntää johtuen tarpeesta tuottaa vaneria muualla kuin Venäjällä. Esimerkiksi Itä-Euroopan markkinoiden sentimentti vaikuttaa positiiviselta, ja alueella on meille hyviä mahdollisuuksia. Aktiviteetti on vilkastumassa koronarajoitusten jälkeen myös Kiinassa, mutta tilanne on siellä edelleen arvaamaton.

Vuoden 2022 uusien tilausten arvo on nyt 75 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa euroa saatiin toisella neljänneksellä. Luku ei sisällä mitään isoja tehdasprojekteja. Uusiin tilauksiin sisältyy 2,4 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle, jotka saatiin vuoden alussa. Voimme iloksemme todeta, että pystymme täyttämään Venäjän myynnin jättämää aukkoa uudella liiketoiminnalla muista maista ja että uusia tilauksia on saatu hyvä määrä. Uusissa tilauksissa on lisäksi melko hyvä tasapaino keskikokoisten yksittäisten tuotantolinjojen tai modernisointien sekä teknologiapalvelujen välillä, mikä on myönteinen trendi.

Alun perin vuoden 2022 tilauskantamme sisälsi merkittävän määrän Venäjän projekteja. Venäjän liiketoimintaa on vähitellen supistettu helmikuun lopusta lähtien pakotteiden sekä kummankin maan paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Olemme analysoineet kunkin projektin toteuttamisedellytykset, mukaan lukien sopimussitoumukset, sanktiot sekä muuttuvat vaikutukset logistiikkaan, rahoitukseen ja maksuliikenteeseen, ja päivitämme jatkuvasti tilauskantaa analyysien tulosten mukaisesti.

Tilauskantamme arvo laski näiden analyysien perusteella merkittävästi toisella neljänneksellä ja on nyt 104 miljoonaa euroa. Tästä 16 miljoonaa euroa liittyy Venäjän markkinoihin; suurin osa näistä toimituksista on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2022. Muiden markkinoiden tilauskanta on nyt 88 miljoonaa euroa. Kasvua on tullut ensimmäisen neljänneksen jälkeen 18 prosenttia, mikä on positiivinen saavutus.

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 29,6 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 17 prosentin laskua vertailukaudesta. Liikevaihdon laskussa näkyy useiden projektien peruuntuminen Venäjällä. Toisaalta myynti muille markkinoille kasvoi yli 50 prosenttia viime vuodesta. Kasvua tuli etenkin Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella.

Koko yhtiön liiketoimintaan vaikutti toisella neljänneksellä voimakkaasti tarve järjestellä toimitusprojekteja uudelleen. Tämä aiheutti tehottomuutta sisäiseen työskentelyyn, mutta neljänneksen loppua kohti pahin alkoi näkemyksemme mukaan olla ohi. Kolmannesta neljänneksestä alkaen pystymme keskittymään tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta heikensi Venäjän toimintojen supistaminen. Venäjän projektien arvioitu suora negatiivinen vaikutus, noin 9 miljoonaa euroa, on kirjattu toisen neljänneksen tulokseen. Toisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat myös uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista tehottomuuksista ja alhaisemmasta käyttöasteesta johtuvat lisäkustannukset.

Shanghain koronasulut keskeyttivät paikallisen toimintamme lähes kolmeksi kuukaudeksi samaan aikaan kuin Kiinan tuotantoamme oltiin siirtämässä Shanghaista Changzhouhun. Kolmannella neljänneksellä päätökseen saatavan siirron odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan kustannussäästöjä. Toiminnan siirrosta aiheutui kertaluonteisia irtisanomis- ja muuttokustannuksia. Toiselle neljännekselle kirjattiin myös konsernijohdon työsuhteiden päättymiseen liittyviä kustannuksia. Näistä tapahtumista aiheutui katsauskaudella yhteensä noin 2 miljoonan euron kustannusvaikutus.

Ensimmäisellä neljänneksellä nähty ostohintojen ja rahtikustannusten voimakas nousu jatkui toisella neljänneksellä ja aiheuttaa painetta katteisiin. Lisäksi komponenttien heikko saatavuus ja siitä aiheutuva kustannusinflaatio aiheutti viivästyksiä asiakastoimituksiin ja pitää Venäjän ulkopuolisen liiketoimintamme tällä hetkellä tappiollisena. Hinnoissa on alkanut näkyä tiettyä vakiintumista, ja pyrimme entistä määrätietoisemmin siirtämään kustannusten nousun asiakashintoihin. Siitä huolimatta tilanne pysyy lähitulevaisuudessa epävarmana.

Kuten kesäkuussa ilmoitimme, lievennämme liiketoimintaan vaikuttavien negatiivisten ajureiden vaikutusta vahvistamalla kehitysohjelmaamme, joka parantaa toiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tavoitteena on parantaa katteita ja kustannustehokkuutta vuosina 2022 ja 2023. Edellyttäen, että markkinaolosuhteet säilyvät pääosin nykyisen kaltaisina, odotamme, että tilanne vakiintuu ja kannattavuus alkaa parantua vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

Geopoliittinen tilanne on ajanut Rauten vaikeaan asemaan ja verottanut väliaikaisesti resurssejamme, mutta uskon, että alamme olla suurelta osin taas kuskin paikalla ja pystymme ohjaamaan yhtiön oikeaan suuntaan. Kaikilta tarvitaan yhteistyötä, jotta oikea suunta löytyy, ja haluan tässä yhteydessä kiittää koko henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta yhtiön hyväksi näinä erikoisina aikoina.