LUE LISÄÄ

Taloustieto

Timitusjohtaja Mika Saariahon kommentit Rauten Q3 2022 osavuosikatsauksessa 21.10.2022

Hyvä kysyntä useimmilla markkina-alueilla ja kannattavuuden elpyminen kolmannella vuosineljänneksellä olivat ennennäkemättömän vuoden valopilkkuja

Erittäin vaikean alkuvuoden jälkeen Raute toimii uudessa liiketoimintaympäristössä ja hyötyy hyvänä jatkuvasta markkinakysynnästä. Samalla jatketaan jäljellä olevan Venäjän toiminnan hallittuun alasajoon tähtääviä määrätietoisia toimia. 

Kysyntä on jatkunut hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. EMEA-alueen kysyntä on hyvällä tasolla ja asiakkaat jatkavat toimia kapasiteetin kasvattamiseksi täyttääkseen aukon, jonka tuonnin loppuminen alueelle on jättänyt. Tämä on herättänyt kiinnostusta Rauten ratkaisuja kohtaan myös sellaisten asiakkaiden ja maiden taholta, joiden osalta aktiviteetti on ollut aikaisemmin vähäistä. Hyödynnämme aktiivisesti mahdollisuuksia näillä markkinoilla. Markkina-aktiivisuus on ollut erityisen vahvaa Pohjois-Amerikassa. Tilanne jatkuu hyvänä myös Latinalaisessa Amerikassa, jossa raaka-ainetta on hyvin saatavilla. Aktiviteetti Aasian markkinoilla ja Kiinassa elpyy edelleen koronapandemian aiheuttaman pitkittyneen laskusuhdanteen jäljiltä. 

Vuoden 2022 uusien tilausten määrä on 110 miljoonaa euroa, josta 35 miljoonaa euroa saatiin kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2022 ei ole saatu tehdaslaajuisia tilauksia, ja uusien tilausten kokonaismäärään sisältyy 2,4 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle, jotka saatiin vuoden alussa. Saadut tilaukset ovat edelleen kohtuullisella tasolla, mikä valaa luottamusta siihen, että uusi markkinatilanne voi tarjota volyymin joka pitää käyttöasteen korkeana. Keskikokoisten yksittäisten tuotantolinjojen ja teknologiapalvelujen tilaukset ovat lisääntyneet vuoden mittaan ja kompensoineet tehdaslaajuisten tilausten puuttumista. 

Tilauskanta syyskuun lopussa oli 94 miljoonaa euroa. Jatkuva tilauskanta ilman Venäjää oli 88 miljoonaa euroa, ja se on pysynyt vuoden toisen neljänneksen tasolla. 

Venäjän markkinoiden jäljellä oleva tilauskanta alaskirjausten jälkeen on 6 miljoonaa euroa; suurin osa näistä toimituksista on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella. Käynnissä olevassa Venäjän jäljellä olevan toiminnan hallitussa alasajossa noudatetaan tiukasti voimassa olevia pakotteita sekä molempien maiden lakeja ja määräyksiä. Kutakin projektia tarkastellaan erikseen, mukaan lukien sopimussitoumukset, pakotteet sekä muuttuvat vaikutukset logistiikkaan, rahoitukseen ja maksuehtoihin, ja tilauskirjaa ja odotettua katetta päivitetään jatkuvasti analyysien tulosten mukaisesti. 

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 41,8 miljoonaa euroa, 10 % yli vertailukauden. Liikevaihto on kasvanut kaikilla markkina-alueilla, mutta merkittävimmin EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa. Myös teknologiapalvelujen liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. 

Venäjän toimitusprojektien uudelleenjärjestelyn jäljiltä operatiivinen tilanne on kolmannella neljänneksellä selvästi vakiintunut, ja kokonaisuutena kuormitustilanne on ollut hyvä. Parantuneen toimintaympäristön myötä kolmannen neljänneksen liiketulos, 1,4 miljoonaa euroa, oli rohkaiseva. Venäjän projektiemme vaikutus kolmannen vuosineljänneksen tulokseen oli neutraali. 

Alkuvuonna koettu voimakas kustannusinflaatio on alkanut hieman taittua, mutta katteisiin kohdistuu silti edelleen painetta. Komponenttien heikko saatavuus rasittaa edelleen toimitusketjua ja kasvattaa käyttöpääoman tarvetta. Lisäksi käynnissä oleva liiketoiminnan muutos luo painetta käyttöpääomarahoitukseen, mikä johti kolmannella vuosineljänneksellä negatiiviseen rahavirtaan ja kasvatti nettovelkaa. 

Aikaisemmin julkistettu kehitysohjelma kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi on edennyt hyvin kolmannella vuosineljänneksellä, ja sen toteutus on alkanut. Tähän liittyen Suomen henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän yli 40 henkilöllä vuoden loppuun mennessä muutosneuvotteluiden, liikkeenluovutuksen, eläköitymisten ja muiden toimenpiteiden seurauksena. Ohjelman arvioidaan vähentävän kustannuksia noin 4–5 miljoonaa euroa ja parantavan katetta. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä keskitymme edelleen vakiinnuttamaan operatiivista tilannetta ja varmistamaan kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien asianmukaisen toteuttamisen. Lisäksi teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa varmistaaksemme palvelumme sekä tuotetoimitustemme laadun ja oikea-aikaisuuden. 

Ensimmäiset viikot Rautella ovat nyt takanani ja voin tyytyväisenä todeta, että tapaamani ihmiset ja tiimit ovat osaavia ja ahkeria ja meillä on erinomaista asiantuntemusta, jonka turvin voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään metsävaroja kannattavimmalla ja kestävimmällä tavalla. Meillä on hyvät edellytykset vastata tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin yhdistämällä johtava puualan asiantuntemus digitaalisiin tuotantoratkaisuihin ja paikalliseen osaamiseen.