Rauten sijoittajaviestintäpolitiikka

Rauten sijoittajaviestintäpolitiikka

Rauten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Raute noudattaa Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen  ja muun asiaa koskevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan (FIVA) listayhtiöille asettamia vaatimuksia ja suosituksia.

Tämän sijoittajaviestintäpolitiikan tavoitteena on määrittellä keskeiset periaatteet ja toimintatavat Rauten sijoittajaviestinnälle.