Sijoittajasuhteet

Raute noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedonjulkistamisesta

Sijoittajasuhteet

Raute on perhetaustainen vakavarainen Small Cap -yhtiö. Raute toimii maailmanlaajuisesti ja on johtava alallaan.

Raute noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedonjulkistamisesta.

Raute pyrkii sijoittajasuhdetoiminnassaan toimimaan täsmällisesti ja läpinäkyvästi sekä tarjoamaan laadukasta palvelua.

Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden Helsingissä tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten (Q1, H1 ja Q3) julkistamisen yhteydessä, jolloin analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus tavata yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja henkilökohtaisesti. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin sisäpiirin kaupankäyntikielto on voimassa. 

Sijoittajaviestintäpolitiikka

Rauten sijoittajaviestinnän keskeiset periaatteet ja toimintatavat

Lue lisää

Rautea seuraavat analyytikot

Täältä löydät Rautea seuraavat analyytikot. Raute ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista.

Lue lisää