Toimintaympäristö

Rauten asiakkaita ovat viilun, vanerin ja LVL:n (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) valmistajat. Asiakkaiden tuotteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat rakentaminen, asuminen, kansainvälinen kauppa ja kuljetusala. 

Rakennamme vakaalle pohjalle

Toimintaympäristön muututtua merkittävästi, Raute hyödyntää markkinoiden hyvää kysyntää etenkin Euroopassa, Pohjois- Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2022 Raute ja monet muut globaalit yhtiöt todistivat yhden aikakauden loppua, kun liiketoiminta Venäjällä oli ajettava alas. Samaan aikaan
puurakentaminen ja viilupohjaiset tuotteet kasvattivat suosiotaan globaalisti, ja investointitoiminta Rauten asiakkaiden keskuudessa jatkui vakaana. Yhtiön tilauskanta pysyi kohtuullisena, ja teknologiaja ylläpitopalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

Maailmantalouden markkinatilanne jatkui epävakaana Venäjän hyökkäyksen, komponenttien saatavuusongelmien sekä korkean inflaation seurauksena. Siitäkin huolimatta Raute onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään keskikokoisten yksittäisten tuotantolinjojen modernisoinneissa sekä teknologiapalveluissa. Taustalla vaikutti asiakkaiden kasvanut kiinnostus tehostaa olemassa olevia tuotantoratkaisujaan.

Perinteisillä markkinoilla asiakkaat kartoittivat aktiivisesti uusia kannattavuutta ja resurssitehokkuutta parantavia ratkaisuja. Euroopassa kysyntä oli hyvällä tasolla, ja asiakkaat jatkoivat pyrkimyksiään kasvattaa kapasiteettiaan paikatakseen markkinoiden vähentyneitä tuontimääriä. Pohjois-Amerikan markkinat pysyivät aktiivisina Rauten tuotteiden osalta, ja kysyntä uuden prosessiautomaation, modernisaatioiden ja palveluiden osalta oli erityisen hyvää.

Kehittyvillä markkinoilla jatkuva nopea kaupungistuminen lisäsi kysyntää kestäville puurakentamisen ratkaisuille. Latinalaisen Amerikan markkinat kehittyivät positiivisesti hyvän raaka-ainesaatavuuden ansiosta. Aasian ja Kiinan markkinat toipuivat edelleen koronapandemian aiheuttamasta pitkittyneestä laskusuhdanteesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet sanktiot vaikuttivat merkittävästi Rauten liiketoimintaan, sillä Rautella oli tuolloin käynnissä useita projekteja
venäläisten asiakkaiden kanssa. Maaliskuussa 2022 Raute ilmoitti lopettavansa uusien sopimusten tekemisen venäläisten tahojen kanssa ja aloitti asteittaisen
vetäytymisen Venäjän markkinoilta, mikä jatkuu vuoteen 2023 viimeisten jäljellä olevien toimitusten muodossa. Vuoden 2022 lopussa Venäjällä jäljellä oleva tilauskanta oli 4 miljoonaa euroa.

Viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus

Vaneri- ja LVL-teollisuuden markkinat lähes 50 miljardia euroa vuodessa.

Investoinnit viilu- vaneri- ja LVL-tuotannon teknologiaan normaaleissa markkinaolosuhteissa lähes miljardi euroa vuodessa.