Toimintaympäristö

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.

Epävarmuus kasvaa avainasiakkaiden markkinoilla

Puutuotteiden kysyntää ohjaavat rakennusteollisuus ja investointihyödykkeiden kysyntä. Asiakkaillemme projektitoimitukset ja modernisoinnit ovat investointeja, minkä vuoksi liiketoimintamme on herkkä talouden suhdannevaihteluille. Tällä hetkellä maailmantalouden lyhyen aikavälin näkymät ovat epävakaat politiikan ja muiden kriisien vaikutuksesta.

Perinteisillä markkinoilla korostuvat tulospohjainen ajattelu ja liiketoiminnan hallinta koko elinkaaren ajan. Tulevaisuudessa ennakoivan kunnossapidon kysyntä kasvaa.

Kehittyvillä markkinoilla markkinoiden luonne ja kilpailuympäristö ovat melko erilaiset: edulliset tuotteet, uudet raaka-aineet ja alhaiset työvoimakustannukset ovat tyypillisiä. Näillä markkinoilla on myös kysyntää ratkaisuille, jotka ovat yhtä aikaa edullisia ja helppokäyttöisiä. 

Viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus

Vaneri- ja LVL-teollisuuden markkinat ovat lähes 50 miljardia euroa vuodessa. Investoinnit viilu-, vaneri- ja LVL-tuotannon teknologiaan normaalissa markkina- ja taloustilanteessa lähes 1 miljardi euroa vuodessa. After sales -markkina on "rajaton".

KYSYNTÄ

  • Vaneri- ja LVL-tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti.
  • Kehittyneillä markkinoilla kasvu on maltillista ja talouden hidastuminen herättää huolta.
  • Kehittyvät markkinat Aasiassa ja Afrikassa tulevat kasvattamaan vahvasti etenkin vanerin kysyntää.
  • Puurakentamisen trendit kehittyneissä maissa tukevat vanerin ja etenkin LVL:n kysynnän kasvua.

TARJONTA

  • Tarjonnan kasvu nojaa yhä enemmän istutusmetsien puumateriaaliin.
  • Venäjällä ja osassa Eurooppaa on odotettavissa luonnollista kasvua puutuotteissa.
  • Raaka-aineen saatavuuden lisäksi myös työvoiman saatavuudesta on tulossa globaali ongelma, mikä lisää automaatiota.