Strategia ja tavoitteet

Raute päivittää strategiansa ja asettaa uudet taloudelliset tavoitteet viisivuotiselle strategiakaudelle tukemaan kestävän kasvun päämäärää. Uuden strategian mukaisesti Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Ainutlaatuisilla ratkaisuillamme toimimme muutoksentekijänä ja edistämme resurssitehokkuutta yhteiskunnassa.

Raute – Making Wood Matter

Lähtökohtamme on vahva, sillä olemme viilu-, vaneri- ja LVL-tuotantoteknologioiden globaali markkinajohtaja. Tässä segmentissä kasvatamme palvelukonseptiamme ja vahvistamme analysaattoreiden ja puunjalostuksen tarjontaamme innovatiivisilla tuotantoratkaisuilla ja -malleilla sekä datalla ja digitaalisilla työkaluilla.

Jatkossa tavoitteenamme on vauhdittaa kasvua laajentamalla Rauten tuotevalikoimaa uusiin puutuotesegmentteihin erityisesti digitaalisten ja analyyttisten ratkaisujen sekä uusien palvelukonseptien avulla. Wood Processing-liiketoimintayksikössä keskitymme kannattavuuden parantamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen. Services-liiketoimintayksikössä laajennamme globaalia verkostoamme ja digitaalista tarjontaamme. Analyzers-liiketoimintayksikössä luomme uusia tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä ohjelmistoratkaisuja laajempaan loppukäyttötarjontaan.

Olemme sitoutuneet johtamaan teollisuutta kohti kestävämpää tulevaisuutta teollisesti valmistetuissa puutuotteissa. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun puun käyttö talonrakentamisessa lisääntyy, työvoimapula ja tuotantokustannukset asettavat haasteita tuotannon tehokkuudelle ja laadulle ja kiinnostus paikalliseen viilu- ja vanerituotantoon kasvaa. Puutuoteteollisuudelle nämä trendit luovat monipuolisia mahdollisuuksia resurssitehokkuuden parantamiseen koko arvoketjussa ja työstämme jo ensimmäisiä asiakasprojekteja massiivipuutuotteiden parissa.

Rauten uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2028 ovat:

  1. Liikevaihto 250 MEUR, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun
  2. Services- ja Analyzers -liiketoiminta-alueiden osuus liikevaihdosta 40 %
  3. Vertailukelpoinen käyttökate keskimäärin 12 % yli suhdanteen
  4. Omavaraisuusaste yli 40 %

Rauten tavoitteena on vakaa ja kestävä osinko eri markkinatilanteissa.