Strategia ja tavoitteet

Raute uudistaa strategiaansa. Uusi strategia, mukaan lukien uusi missio, arvolupaus sekä pitkän aikavälin strategiset tavoitteet julkistetaan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme

 

Strategia lyhyesti

Tuottavuutta digitalisaation ja vastuullisuuden avulla 

Kannattavuus on elintärkeää niin meille kuin asiakkaillemmekin liiketoiminnan jatkumisen ja kehittämisen kannalta. Rauten ratkaisut koostuvat asiakkaiden toiminnalle tärkeistä teknologioista, laitteista ja palveluista, joiden avulla asiakkaat voivat parantaa liiketoimintansa tehokkuutta ja vastuullisuutta. Digitaalisten ratkaisujemme avulla asiakkaamme voivat seurata esimerkiksi raaka-aineen käytön tehokkuutta prosessin eri vaiheissa ja keskittyä parantamaan juuri oikeita osia prosesseissaan. Tämä voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa laatua tai lisätä tuotantokapasiteettia. 

Markkinat keskittyvät yhä enemmän PohjoisAmerikkaan ja kehittyville markkinoille. Siksi haluamme tarjota huipputeknologiaan perustuvien ratkaisujen lisäksi myös ratkaisuja, joissa kilpailuetu ei vielä perustu automaatioon tai joissa merkittävää investointia ei voida tehdä. Ymmärtämällä asiakkaidemme tarpeita voimme tarjota ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuedun alansa muihin toimijoihin nähden. Tätä tavoitetta tukevat aktiivinen tutkimustyö sekä yhteistyö muiden johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.