Rauten ratkaisut

Raute on ollut luotettu kumppani niin pienille yksityisille perheyrityksille kuin suurille kansainvälisille metsäkonserneille jo yli 110 vuoden ajan.

Globaali markkinajohtaja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoteknologioissa

Raute on maailman ainoa yritys, joka tarjoaa koko tuotantoprosessin kattavia ratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n (Laminated Veneer Lumber) tuotantoon. Tällä hetkellä yli puolet maailman LVL:stä valmistetaan Rauten toimittamilla koneilla. 

Hyödynnämme digitaalisia mahdollisuuksia aktiivisesti ja innovoimme tuotantoratkaisuja, jotka maksimoivat tuottavuuden ja optimoivat sivutuotteiden käytön. Etsimme aina parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaamme tarpeisiin. Yhdistämme teknologiaa, ohjelmistoja ja palveluita kokonaisuudeksi, joka toimii mahdollisimman tehokkaasti koko elinkaarensa ajan.  

Tarjoamme ratkaisut kaikkiin viilun, vanerin ja LVL:n valmistuksessa tarvittaviin osaprosesseihin. Näitä ovat muun muassa tukinkäsittely, sorvaus, kuivaus, viilunkäsittely, vanerin ladonta ja puristus, levyjen käsittely ja korjaus, viilupalkkien ladonta ja puristus, viilupalkin käsittely sekä lajittelu. Analysaattorit ovat yksi päätuotekategoriamme. Ne ovat osa älykkäiden tehtaidemme automaatio-, konenäkö- ja mittausteknologiaratkaisuja.  

Elinkaaripalvelumme tukevat asiakkaitamme tehtaan varhaisesta investoinnin suunnitteluvaiheesta tehdastarkastuksiin, modernisointeihin ja osaamisen kehittämiseen. Rauten ratkaisuissa on kiinnitetty erityisesti huomiota ergonomiaan ja edistykselliseen turvallisuusautomaatioon, joilla parannetaan työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Olemme viilutuotealalla ainutlaatuinen täyden palvelun yritys. 

Tärkeimmät asiakasryhmämme

 

 

Teknologiat  

Projektitoimitukset muodostavat suuren osan Rauten liiketoiminnasta, ja koko tehtaan laajuisissa projekteissa Raute on globaali markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Asiakkaamme tarpeesta riippuen tarjoamme eri laajuisia ratkaisuja kaikista tuotannon osaprosesseista ja tuotantolinjoista yksittäisiin koneisiin ja automaatioon. Tuotannonohjaukseen ja laadunvalvontaan toimitamme ohjelmistoja, mittausjärjestelmiä ja analysaattoreita. Vuonna 2022 viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoratkaisujen kysyntä oli vahvaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yksittäisten tuotantolinjojen tilaukset kasvoivat.  

 

Palvelut 

Markkinoilla tapahtuneet muutokset sekä teknologioiden ja digitalisaation kehittyminen kiihdyttivät palveluliiketoiminnan kasvua. Uudet, jatkuvasti kehittyvät teknologiat edellyttävät taitoja ja osaamista, joihin monien asiakkaiden ei ole mielekästä itse sijoittaa. Teknologian kehittymisen ansiosta laitteiden elinkaarta voidaan pidentää modernisoinneilla ja huoltosopimuksilla. Verkkopalvelut tarjoavat uusia työskentely- ja yhteistyötapoja, joilla on positiivinen vaikutus tuotteiden laatuun, tehokkuuteen ja kannattavuuteen.  

 

Data  

Datapohjainen ja digitalisoitu tuotanto kasvattaa suosiotaan viilun, vanerin ja LVL:n valmistajien keskuudessa. Etenkin viiluntuotannon globaaleilla markkinoilla tapahtuneet muutokset ovat saaneet valmistajat miettimään keinoja myydä tuotteitaan nousseista tuotantokustannuksista ja tuotekohtaisten hintojen laskusta huolimatta Tästä johtuen valmistajat haluavat parantaa sekä kustannusrakennettaan että tuotteidensa tuotantoarvoa. Raute Audits yhdesssä yhdessä MillSIGHTS-ohjelmiston kanssa analysoivat asiakkaan tuotantoa raaka-aineen käytön, työvoiman tehokkuuden ja automaation näkökulmasta. Analyysi pohjautuu reaaliaikaiseen dataan, joka on kerätty tuotantolinjoista Rauten analysaattoreilla. 

Täyden palvelun kumppani

Wood Processing 

Rauten ydinteknologiatarjonta viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. 

Analyzers  

Rauten viimeisin viilun, vanerin ja LVL:n lajittelun mittausteknologia sekä sahatavaran erikoismittauslaitteet. 

Services  

Rauten täyden palvelun konsepti varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon, digitaalisiin palveluihin sekä koneiden ja laitteiden parannuksiin.