Rauten ratkaisut

Raute on maailman ainoa yritys, joka tarjoaa asiakkailleen koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja vanerin, viilun ja LVL:n tuotantoon.

Tehdaslaajuisten tuotantoprosessien kokonaisosaaja

Rauten ratkaisuihin kuuluvat muun muassa tukinkäsittely, sorvaus, kuivaus, viilunkäsittely, vanerin ladonta ja puristus, levyjen käsittely sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmät. Ratkaisujen tueksi Raute tarjoaa myös ainutlaatuisia, koko tehtaan elinkaaren kattavia palveluja aina varhaisesta investoinnin suunnitteluvaiheesta tehdastarkastuksiin, modernisointeihin ja tehdaspäivityksiin. Laitteita ja palveluita yhdistävä tarjonta tekee Rautesta todellisen täyden palvelun yrityksen.

Rauten tuote- ja palveluvalikoima jakautuu projektitoimituksiin ja teknologiapalveluihin:

Projektitoimituksiin sisältyvät muun muassa yksittäiset koneet, tuotantolinjat, koko tehtaan kattavat tuotantoprosessit sekä edistykselliset tuotannonhallinnan ja laadunvalvonnan mittausjärjestelmät. Huolehdimme asiakkaidemme tuotantoprosessien tehokkuudesta ja heidän kilpailuetujensa säilymisestä tuotantolinjan koko elinkaaren ajan.

Teknologiapalveluihin kuuluvat kaikki peruspalvelut varasosista säännölliseen kunnossapitoon ja tuotantolinjojen modernisointeihin. Asiantuntijapalvelumme tukevat asiakkaitamme niin investointipäätöksissä kuin tuotannon kehittämisessäkin. Digitaaliset ratkaisumme on mahdollista liittää erilaisiin palvelupaketteihin tuottamaan tietoa prosessien tehokkuudesta ja kehityskohteista. Tuotantolinjojen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön vaadittavia tietoja ja taitoja voi oppia myös verkko-oppimisjärjestelmämme kautta.

Rauten täyden palvelun kolme tasoa

 

Koko tuotantoprosessi

Keskeisintä ydinosaamistamme ovat koko tehtaan tuotantprosessit > Raute on maailman ainoa yritys, joka tarjoaa asiakkailleen koko tehtaan kattavat teknologiaratkaisut vanerin, viilun ja LVL:n tuotantoon

 

Laitteet ja palvelut

Täyden palvelun yritys - laitteita ja palveluita tehokkaasti yhdistävä tarjonta

Investoinnin koko elinkaari

Ainutlaatuinen koko elinkaaren kattava konsepti varhaisesta investoinnin suunnitteluvaiheesta tehdastarkastuksiin, modernisointeihin ja tehdaspäivityksiin

 

Tinkimätöntä turvallisuutta

Turvallisen tehdasympäristön ja toiminnan edellytyksenä ovat turvalliset tuotantokoneet ja hyvä työergonomia. Tarjoamme turvaratkaisuja, jotka parantavat työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Koneidemme erinomainen ergonomia ja edistykselliset turva-automaatioratkaisut takaavat työnteon sujuvuuden
ja turvallisuuden.

Olemme aktiivisesti mukana eurooppalaisessa työryhmässä kehittämässä koneiden turvallisuutta (Observing Committee (K114) of European Committee for Standardization CEN/TC 114- Safety of Machinery).

Kasvua yhdessä asiakkaan kanssa

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme tarpeista sekä viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoprosessien pullonkauloista ja investointien kriteereistä. Suuri osa asiakkaistamme on suhteellisen pieniä yksityisiä perheyrityksiä. Osa asiakkaistamme puolestaan kuuluu suuriin metsäkonserneihin, jotka valmistavat erilaisten puulevytuotteiden lisäksi esimerkiksi sellua, paperia ja sahatuotteita. Tavoitteenamme on kasvaa ensisijaiseksi toimittajaksi yhä useammalle asiakkaallemme yhä useammalla markkina-alueella.