Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Näkymät 2023

26.10.2023

Taloudellinen ohjeistus 2023 (päivitetty 19.10.2023)
Raute odottaa liikevaihdon olevan 140–150 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin olevan yli 6 %.

Aiempi ohjeistus
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

19.10.2023

Raute päivittää ohjeistustaan liikevaihdon ja kannattavuuden osalta.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023:
Raute odottaa liikevaihdon olevan 140–150 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin olevan yli 6 %.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023: (julkaistu 25.4.2023, toistettu 25.8.2023):
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 Me ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

Uuden ohjeistuksen perustelut:
Rauten tulosparannusohjelma on edennyt hyvin ja vertailukelpoinen käyttökate on kehittynyt positiivisesti vuoden 2023 aikana. Korkea tilauskanta tukee myös liiketoiminnan kehitystä.

Rauten liikevaihto on kehittynyt jonkin verran yhtiön odotuksia hitaammin. Koska tilauskannan rakenne painottuu tehdaslaajuisiin projekteihin, tapahtuu tuloutus laitetoimituksia ja palveluliiketoimintaa myöhemmin. Hitautta on aiheuttanut myös toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, johon liittyvä oppimiskäyrä paranee kuitenkin koko ajan. 

25.8.2023

Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 Me ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

28.4.2023

Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 Me ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

25.4.2023

Raute Oyj (”Raute”) nostaa vuoden 2023 liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan uusia tehdaslaajuisia sopimuksia koskevien saatujen tilausten positiivisen kehityksen takia.

Uusi ohjeistus on:
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 Me ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

Aikaisempi, 14.2.2023 julkaistu ohjeistus oli:
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 130 Me ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.