Raute sijoituskohteena

Autamme asiakkaitamme luomaan metsävaroille lisäarvoa toimittamalla teknologioita ja palveluja kannattavaa ja vastuullista viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoa varten.

Miksi sijoittaa Rauteen?

Ainutlaatuinen kilpailuasema

  • Maailman ainoa yritys, joka tarjoaa asiakkailleen koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja vanerin, viilun ja LVL:n tuotantoon
  • Johtavat teknologiat myös prosessin erillisille osa-alueille

Megatrendit tukevat ekologisten ja pitkäaikaisten puutuotteiden kysyntää

  • Huomio siirtyy hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen. Hiilineutraalissa tulevaisudessa voittajia ovat ne puhtaat teknologiat, tuotteet ja ratkaisut, joiden avulla asiakkaat ja muut arvoketjun osapuolet voivat vähentää päästöjään. 
  • Puun suosio uusiutuvana raaka-aineena kasvaa ja sen käyttö rakentamisessa lisääntyy.
  • Rakentamiselle myös asetetaan uusia nopeus- ja tehokkuusvaatimuksia. Markkinoille ilmestyy uusia jalostettuja puutuotteita.
  • Tuotantoprosessin turvallisuuden ja resurssitehokkuuden vaatimukset tiukentuvat.

Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia Rauten tuote- ja palvelukehitykselle

  • Automaatioon perustuvat uudet digitaaliset ratkaisut yleistyvät ja mahdollistavat uudenlaisia liiketoimintamalleja ja palveluja.

Laaja vakiintunut asiakaskunta

  • Asiakaskuntamme koostui vuonna 2022 yhteensä noin 330 tehtaasta, joihin toteutimme kokonaisia tehdastoimituksia, tuotantolinjatoimituksia ja linjamodernisointeja sekä tarjosimme kattavaa huoltopalveluamme. Huoltosopimusten alaisten tuotantolinjojen määrä nousi yli 250:n 49 tehtaassa. 

Vakaa, pitkäjänteinen omistus

Osinkopolitiikka

  • Raute tavoittelee vakaata ja kestävää osinkoa eri markkinatilanteissa.