Osakkeet

Rauten osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 alkaen. Kaupankäyntitunnus on RAUTE.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettiin eri osakelajeja koskevat määräykset. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 3.4.2023. Osakelajien yhdistämisen jälkeen kaikki Rauten osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat yhtäläiset oikeudet, mukaan lukien oikeuden yhtiökokouksessa äänestää yhdellä (1) äänellä. Osakelajien yhdistämisessä osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut, mutta aiemmat kantaosakkeet, jotka eivät olleet olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”), muunnettiin yhtiön ainoan osakelajin osakkeiksi suhteessa 1:1 (”Muunto-osakkeet”).  Yhtiö haki Muunto-osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin siten, että kaupankäynti Muunto-osakkeilla alkoi 24.5.2023.

Suunnattu anti

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavasta suunnatusta annista, jossa merkityt 839 039 yhtiön uutta osaketta rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 5.4.2023. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 5 102 233 osaketta. Suunnatussa annissa merkityillä uusilla osakkeilla on oikeus osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien.

Uusista osakkeista 643 725 kappaletta haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Helsingin Pörssi”) siten, että kaupankäynti alkoi 6.4.2023. 

Loput 195 314 uutta osaketta (”Myöhemmin Listattavat Osakkeet”) haettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla alkoi 24.5.2023. 

Osakeanti 30.5.-13.6.2023

Raute tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa (”osakeanti”) enintään 1 020 446 uutta osaketta. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkoi 30.5.2023 ja päättyi 13.6.2023.

Raute Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Raute”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 381 061 Yhtiön uutta osaketta, joka vastaa noin 135 prosenttia kaikista Osakeannissa tarjotuista 1 020 446 Yhtiön uudesta osakkeesta. Osakeanti oli näin ollen ylimerkitty. Osakeannissa yhteensä 911 387 uutta osaketta eli noin 89 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista merkittiin merkintäoikeuksilla ja yhteensä 469 674 uutta osaketta ilman merkintäoikeuksia. Merkintähinta oli 7,35 euroa uudelta osakkeelta. 

Yhtiön hallitus päätti 16.6.2023 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen, mukaan lukien ehdoissa esitettyjen allokaatioperiaatteiden, mukaisesti. Ensisijaisten merkintöjen jälkeen jäljelle jääneet tarjottavat osakkeet allokoitiin ehtojen mukaisesti ensiksi niille, jotka olivat merkinneet tarjottavia osakkeita toissijaisessa merkinnässä antamansa etukäteisen merkintäsitoumuksen mukaisesti ja toiseksi niille, jotka olivat merkinneet tarjottavia osakkeita toissijaisessa merkinnässä.

Merkintäetuoikeusannissa annetut 1 020 446 Yhtiön uutta osaketta rekisteröitiin 20.6.2023 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 122 679. Uudet osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla alkoi 21.6.2023.

Lue tarkemmin osakeannista>>>

OsakkeetOsakkeiden määräÄäniä/osakeÄänet yhteensä
Raute Oyj osakkeet (RAUTE)6 122 679 kpl16 122 679
Yhteensä6 122 679 kpl 6 122 679