Osakkeet

Rauten A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 alkaen. Kaupankäyntitunnus on RAUTE.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan eri osakelajeja koskevat määräykset. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 3.4.2023, ja osakelajien yhdistäminen on siten tullut voimaan. 

Osakelajien yhdistämisen jälkeen kaikki Rauten osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat yhtäläiset oikeudet, mukaan lukien oikeuden yhtiökokouksessa äänestää yhdellä (1) äänellä. Osakelajien yhdistämisessä osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut, mutta aiemmat kantaosakkeet, jotka eivät olleet olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”), muunnettiin yhtiön ainoan osakelajin osakkeiksi suhteessa 1:1 (”Muunto-osakkeet”). 

Yhtiö aikoo hakea Muunto-osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin siten, että kaupankäynti Muunto-osakkeilla alkaisi mahdollisimman pian esitteen julkaisemisen jälkeen arviolta toukokuun puolivälissä. Kaupankäynti Muunto-osakkeilla alkoi 24.5.2023.

Suunnattu anti

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavasta suunnatusta annista, jossa merkityt 839 039 yhtiön uutta osaketta rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 5.4.2023. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 5 102 233 osaketta. Suunnatussa annissa merkityillä uusilla osakkeilla on oikeus osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien.

Uusista osakkeista 643 725 kappaletta haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Helsingin Pörssi”) siten, että kaupankäynti alkoi 6.4.2023. 

Loput 195 314 uutta osaketta (”Myöhemmin Listattavat Osakkeet”) haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla alkaa mahdollisimman pian esitteen julkaisemisen jälkeen arviolta toukokuun puolivälissä. Kaupankäynti Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla alkoi 24.5.2023. 

OsakkeetOsakkeiden määräÄäniä/osakeÄänet yhteensä
A-sarjan osakkeet (RAUTE)5 102 233 kpl15 102 233
Yhteensä5 102 233 kpl 5 102 233

 

Osakeanti 30.5.-13.6.2023

Raute tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa (”osakeanti”) enintään
1 020 446 uutta osaketta. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 30.5.2023 klo 9.30 ja päättyy 13.6.2023 klo 16.30.

Lue lisää osakeannista>>>