Osakkeenomistajat

Rautella oli 6 382 osakkeenomistajaa 31.3.2024.

Osakasrekisteri ja osakkeenomistajien osoitemuutokset

Rauten osakkeet rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osoitteenmuutokset

Osoitetietojen muutoksista pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle. Raute ei ylläpidä osakkeenomistajien osoiterekisteriä..

Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:n tilinhoitajayhteisössä, osoitteenmuutosilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy
PL 1110
00101 Helsinki

Asiakastilipalvelut, avoinna maanantai–perjantai klo 9–16.00.

Urho Kekkosen katu 5C, 8 krs.
Puhelin: 0800 180 500
Faksi: 020 770 6656
Sähköposti: [email protected]