Venäjän sotatoimien vaikutus Rauten liiketoimintaan Venäjällä

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 4.3.2022 klo 16.00

VENÄJÄN SOTATOIMIEN VAIKUTUS RAUTEN LIIKETOIMINTAAN VENÄJÄLLÄ

Rautella on meneillään useita suuria projekteja Venäjälle. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Rauten kokonaistilauskanta vuoden 2022 alussa oli 158 miljoonaa euroa ja uusien tilausten määrä vuonna 2021 oli 203 miljoonaa euroa, josta 79 miljoonaa euroa (39 %) kohdistui Venäjälle.

Tilauskannassa olevien toimitusten toteutusta säätelevät paikalliset lait molemmissa maissa, sopimukselliset sitoumukset Rauten ja asiakkaiden välillä sekä tässä tilanteessa erinäiset pakotteet, jotka vaikuttavat toimitusten logistiikkaan, rahoitukseen sekä maksuliikenteeseen. Yhtiö analysoi projekteittain toteutuksen edellytykset ja velvoitteet sekä sopeuttaa toimintaansa tilanteen mukaan. Johtuen tämänhetkisestä epävarmuudesta olemme päättäneet toistaiseksi olla solmimatta uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa.

Rautella on Venäjällä omaa henkilöstöä noin 40 henkilöä ja tämän lisäksi Suomen yhtiössä toimii joukko venäläisiä ja venäläistaustaisia henkilöitä erilaisissa tehtävissä. Yhtiö huolehtii henkilöstönsä terveydestä ja hyvinvoinnista sekä työskentelyedellytyksistä kaikkialla.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain/Changzhoun alueella Kiinassa sekä Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.