Rautelle noin 16 miljoonan euron tilaus Venäjälle

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 7.7.2021 klo 14.00
 

RAUTELLE NOIN 16 MILJOONAN EURON TILAUS VENÄJÄLLE

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 16 miljoonan euron arvoiset tilaukset Segezha Group -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyy uusia tuotelinjoja ja olemassa olevien linjojen modernisointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi viilun tuotannossa sekä tuotantolinjoja vanerin jatkojalostukseen. Laitteet toimitetaan Segezha Groupin Kirovin alueella sijaitsevien Vyatskiy Fanernyi Kombinatin koivuvaneritehtaiden laajennukseen. Toimitukset tapahtuvat vuonna 2022, ja tehtaan lisäkapasiteetin tuotanto käynnistyy pääosin loppuvuoden 2022 aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin Rauten Lahden tehtaalla, mittalaitteiden ja analysaattorien osalta Kajaanin yksikössä sekä yhteistyökumppaniverkostossa.

Segezha Group (kaupankäyntitunnus SGZH Moskovan pörssissä) on venäläinen metsäkonserni, jonka toiminnot kattavat koko ketjun puun hankinnasta kehittyneeseen puunjalostukseen.  Segezha Groupilla on Venäjän lisäksi toimintaa 11 Euroopan maassa ja sen tuotteita viedään maailmanlaajuisesti yli 100 maahan.  Raute on aikaisemmin vuosina 2006 ja 2017 toimittanut kaksi koivuvaneria valmistavaa tehtaan tuotantoprosessia konserniin kuuluvalle Vyatskiy Fanernyi Kombinatille Kirovin alueelle. Lisäksi Segezha Groupilla on asennus- ja käyttöönottovaiheessa suuri koivuvaneritehdas Galichiin Kostroman alueella Venäjällä, mihin Raute myös toimittaa tuotantoprosessin (pörssitiedote 1.10.2019).

Rauten valintaan hankkeen toimittajaksi vaikuttivat Segezha Groupin kokemukset edellisten Rauten toimittamien prosessien resurssitehokkuudesta sekä Rauten toimituskyky. Lisäksi valintaan vaikutti Rauten huomattavasti parantunut palvelukyky Venäjän markkinoilla, mm. vuonna 2019 perustettu palvelukeskus Kirovissa. Tilauksen sisällön laajuus on osoitus Rauten johtavasta asemasta kokonaisprosessien osaajana sekä vaneritehtaiden merkittävissä tuotantokapasiteettien nostoissa.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2021. Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Raute arvioi seuraavan kerran vuoden 2021 näkymiä puolivuosikatsauksen yhteydessä 23.7.2021.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 751.
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.