Raute päivittää strategiansa ja asettaa uudet taloudelliset tavoitteet

Raute Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2023 klo 13:45 EEST

Raute päivittää strategiansa ja asettaa uudet taloudelliset tavoitteet viisivuotiselle strategiakaudelle tukemaan kestävän kasvun päämäärää. Uuden strategian mukaisesti Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina.  Ainutlaatuisilla ratkaisuillamme toimimme muutoksentekijänä ja edistämme resurssitehokkuutta yhteiskunnassa.

Raute – Making Wood Matter

Lähtökohtamme on vahva, sillä olemme viilu-, vaneri- ja LVL-tuotantoteknologioiden globaali markkinajohtaja. Tässä segmentissä kasvatamme palvelukonseptiamme ja vahvistamme analysaattoreiden ja puunjalostuksen tarjontaamme innovatiivisilla tuotantoratkaisuilla ja -malleilla sekä datalla ja digitaalisilla työkaluilla.

 

Jatkossa tavoitteenamme on vauhdittaa kasvua laajentamalla Rauten tuotevalikoimaa uusiin puutuotesegmentteihin erityisesti digitaalisten ja analyyttisten ratkaisujen sekä uusien palvelukonseptien avulla. Wood Processing-liiketoimintayksikössä keskitymme kannattavuuden parantamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen. Services-liiketoimintayksikössä laajennamme globaalia verkostoamme ja digitaalista tarjontaamme. Analyzers-liiketoimintayksikössä luomme uusia tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä ohjelmistoratkaisuja laajempaan loppukäyttötarjontaan.

 

Olemme sitoutuneet johtamaan teollisuutta kohti kestävämpää tulevaisuutta teollisesti valmistetuissa puutuotteissa. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun puun käyttö talonrakentamisessa lisääntyy, työvoimapula ja tuotantokustannukset asettavat haasteita tuotannon tehokkuudelle ja laadulle ja kiinnostus paikalliseen viilu- ja vanerituotantoon kasvaa. Puutuoteteollisuudelle nämä trendit luovat monipuolisia mahdollisuuksia resurssitehokkuuden parantamiseen koko arvoketjussa ja työstämme jo ensimmäisiä asiakasprojekteja massiivipuutuotteiden parissa.

 

"Rautella vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme ja tasapainotamme taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia päätöksentekoprosesseissamme. Optimoimalla tuotteiden ja palveluiden arvon niiden koko elinkaaren ajan voimme minimoida resurssien ja energian käytön. Yrityskulttuurimme perustuu vankkumattomiin työturvallisuuden, eettisen toiminnan sekä monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen periaatteisiin. Haluamme luoda kasvua kaikille sidosryhmillemme kestävän kehityksen mukaisella toimintatavallamme ja saada aikaan pysyvän positiivisen vaikutuksen luontoon ja yhteiskuntaan”, sanoo Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho.

 

Rauten uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2028 ovat:

  1. Liikevaihto 250 MEUR, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun
  2. Services- ja Analyzers -liiketoiminta-alueiden osuus liikevaihdosta 40 %
  3. Vertailukelpoinen käyttökate keskimäärin 12 % yli suhdanteen
  4. Omavaraisuusaste yli 40 %

Rauten tavoitteena on vakaa ja kestävä osinko eri markkinatilanteissa.

Aiempina taloudellisina tavoitteina olivat markkinoita nopeampi kasvu, kannattavuuden parantaminen, vahva tase ja kilpailukykyinen osinkotuotto.


RAUTE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
oimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta www.raute.com.