Raute Oyj - Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2021 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2021. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

Raute Oyj – osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

- Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 Me (23,8 Me) nousi 4 % vertailukaudesta.
- Liiketulos -2,5 Me (-3,0 Me) nousi 17 %. Tulos ennen veroja oli -2,5 Me (-2,9 Me).
- Osakekohtainen tulos oli -0,58 euroa (-0,52 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,58 euroa (-0,52 e).
- Uusien tilausten määrä 30 Me (25 Me) oli kohtuullisella tasolla. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 98 Me (92 Me).
- Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

AVAINLUVUT1.1.-31.3.20211.1.-31.3.20201.1.-31.12.2020
Liikevaihto, Me24,823,8115,0
Liikevaihdon muutos, %4,1-42,4-24,0
Viennin osuus liikevaihdosta, %92,495,294,2
Liiketulos, Me-2,5-3,0-1,9
Liiketulos, % liikevaihdosta-10,1-12,6-1,6
Tulos ennen veroja, Me-2,5-2,9-1,5
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta-9,9-12,1-1,3
Kauden tulos, Me-2,5-2,2-0,9
Kauden tulos, % liikevaihdosta-10,0-9,4-0,8
Bruttoinvestoinnit, Me1,10,95,2
% liikevaihdosta4,63,94,5
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,21,44,6
% liikevaihdosta4,95,94,0
Tilauskanta, Me989294
Uudet tilaukset, Me3025119
Henkilöstö kauden lopussa781767751
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin757754743
Henkilöstö, keskimäärin765776760

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: KOHTI PAREMPAA

Ensimmäisen kvartaalin liikevaihtomme oli vain hiukan vertailuvuoden vastaavaa jaksoa korkeampi. Tulos parani jokseenkin sen suhteessa, mutta jäi kuitenkin tappiolliseksi.  Ennakoimamme mukaisesti vahvistuneen tilauskantamme ajoitus ei vielä ensimmäisellä neljänneksellä kasvattanut liikevaihtoa niin, että tuloksemme olisi noussut hyväksyttävälle tasolle.

Koronapandemia haittaa yhä jatkuvien matkustusrajoitusten muodossa asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden toteuttamista. Matkustusrajoitusten poistuminen vähitellen rokotusten edetessä luo kuitenkin uskoa liiketoiminnan asteittaiseen normalisoitumiseen kuluvan vuoden aikana. Samalla olen tyytyväinen asiakkaidemme ja oman henkilökuntamme osoittamaan kykyyn tehdä näitä töitä etäyhteyksiä hyödyntäen. Tämä oppi tulee jatkossakin parantamaan asiakaspalvelukykyämme ja joustavuuttamme.

Alkuvuoden aikana kysyntä on piristynyt useilla markkina-alueilla. Saamiemme tilausten määrä ensimmäisellä neljänneksellä, 30 miljoonaa euroa, oli vähintään kohtuullisella tasolla erityisesti huomioiden, ettei suuria tehdaslaajuisia tilauksia saatu tällä jaksolla. Pidän ilahduttavana, että keskikokoisten linjatilausten ja modernisointien tilausten määrä oli hyvällä tasolla. Pohjois-Amerikka oli nyt pitkästä aikaa tilauskertymän osalta suurin markkina-alueemme. Myös teknologiapalveluiden tilausten määrä oli hyvällä tasolla.

Vuoden 2020 lokakuun alussa saamamme iso, lähes 55 miljoonan euron, tilaus Venäjälle luo hyvän pohjan kuluvan vuoden tilauskantaamme. Nyt saamiemme tilausten myötä ennestäänkin vahva tilauskantamme kasvoi, mikä vahvistaa näkymiämme loppuvuoden osalta. Päätuotantolaitoksellamme Lahdessa olemme pystyneet toimimaan operatiivisen toiminnan osalta lähes normaalisti läpi pandemian. Erilaiset varotoimenpiteet toki haittaavat etenkin kehityshankkeita. Toimipaikoistamme Kiina on ainoa, jossa toiminta on palautunut jokseenkin normaaliksi. Siellä tehtaamme toimi normaalisti ja asiakkaidemme hankkeet etenivät edelleen. Pandemia rajoittaa edelleen matkustamista Kiinaan. Se haittaa Rauten eri toimipaikoissa toimivien asiantuntijoiden yhteistoimintaa Kiinan projektien toteutuksessa sekä myynti- ja kehityshankkeissa. Pohjois-Amerikan tehtaillamme toimintarajoitukset ovat poistumassa näinä aikoina rokotusten ansiosta.

Uusi epävarmuutta luova ilmiö on raaka-ainemarkkinoiden kuumeneminen. Raaka-aineiden ja komponenttien hinnoissa on nousupaineita ja saatavuudessa sekä toimitusajoissa epävarmuutta. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa ja uskon meidän  löytävän yhteistyössä kumppaniemme kanssa ratkaisut tähän tilanteeseen.

Koronapandemian vaikutus markkinoidemme kehitykseen on ollut ennakoimamme mukainen. Tämän mukaisesti jatkamme panostuksia määrittelemiimme strategisiin painopistealueisiin, kehittyviin markkinoihin sekä teknologiapalveluliiketoiminnan ja digitalisaation kehittämiseen. Vahva rahoitusasemamme ja markkina-asemamme sekä pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. 

Näkymämme vuodelle 2021 ovat ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme kasvavan ja liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta.

Liiketoimintaympäristö

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Ensimmäisellä kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät piristyivät jonkun verran. Tieto rokotusten käynnistymisestä on luonut positiivisia odotuksia, ja kysyntä on säilynyt vahvana tai vahvistunut. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme markkinatilanteen jatkuvan hyvänä ja kääntyvän parempaan suuntaan niilläkin alueilla, missä käännettä ei vielä ole tapahtunut, kuluvan vuoden aikana.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat investoivat voimakkaasti useiden edellisten vuosien aikana. Vuoden 2020 aikana tämä perinteinen asiakaskuntamme palasi pääosin perinteiseen, alhaisempaan investointien määrään. Koronakriisin hillitsemisen toimenpiteet hidastivat entisestään etenkin juuri perinteisten asiakkaidemme investointien toteutusta ja päätöksentekoa. Näin ollen teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edelleen enemmän uusien asiakkuuksien suuntaan. Merkittävä poikkeus tähän oli Venäjän markkina, missä kysyntä säilyi hyvänä. Alkuvuoden aikana kysyntä on piristynyt useilla markkina-alueilla. Samalla kysynnän painopiste on siirtynyt pienempiin hankkeisiin ja modernisointeihin. Näiden päätöksenteko on nopeampaa kuin suuremmissa uuden kapasiteetin hankkeissa. Tämä on nähtävissä ensimmäisen neljänneksen tilauskertymää arvioitaessa. Tehdashankkeitakin on vireillä, mutta ne eivät vielä edenneet tuotantokoneiden tilausvaiheeseen.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus vahvistui alkuvuonna edellisen vuoden tasosta. Arvioimme katsauskauden uusien tilausten määrän kohtuulliseksi, varsinkin huomioiden, ettei se sisällä suuria tehdashankkeita.

Venäjällä kysyntä jatkui aktiivisena, mutta päätöksiä syntyi niukasti. Hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on edelleen vaikeaa. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa koronapandemian vaikutus jatkui voimakkaana ja markkinat olivat lähes pysähdyksissä. Ainoa poikkeus tähän oli Kiina, missä hankkeiden suunnittelu jatkui aktiivisena ja mistä myös saimme keskikokoisen tilauksen. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä aktivoitui ja saatujen tilausten määrä oli varsin kohtuullisella tasolla. Pohjois-Amerikka oli tällä kertaa suurin markkina-alueemme uusien tilausten osalta.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella.

Näkymät vuodelle 2021

Vahvan tilauskannan sekä oletettavan koronaviruspandemian vaikutusten helpottamisen ansiosta arvioimme Rauten liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisen vuoden tasosta. Liiketuloksen arvioimme paranevan edellisestä vuodesta pääosin liikevaihdon kasvun ansiosta.

RAUTE OYJ
Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN ESITTELY VERKOSSA 29.4.2021 KLO 14:00:
Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata osavuosikatsauksen esittelyä 29.4.2021 klo 14:00 alkaen verkossa MS Teamsin välityksellä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille osallistujille sähköpostitse. Tilaisuus on suomenkielinen. Ilmoittautumiset
ir@raute.com.

Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Analyytikot, sijoittajat ja tiedotusvälineet voivat lähettää ennakkoon osavuosikatsaukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen ir@raute.com 29.4.2021 klo 14:30 saakka, jonka jälkeen toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen vastaavat lähetettyihin kysymyksiin suorassa osavuosikatsauksen esittelyssä noin klo 15:00 saakka. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös Teamsin kautta sekä Teams chat -kanavalla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski on myös varannut aikaa mahdollisiin kysymyksiin puhelimitse osavuosikatsauksen esittelyn jälkeen klo 15:00 alkaen. Puhelinnumero on 0400 814 148.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 julkaistaan perjantaina 23.7.2021.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 751.
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Raute Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021