Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Hyvää edistystä projektitoimituksissa haastavassa markkinaympäristössä

RAUTE OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 3.5.2024 KLO 09.00

Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Hyvää edistystä projektitoimituksissa haastavassa markkinaympäristössä

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2024. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2024

Tammi–maaliskuu 2024

-          Uusien tilausten määrä oli 36 Me (67).

-          Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 259 Me (121).

-          Liikevaihto oli 44,7 Me (36,8).

-          Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,0 Me (2,8) ja 6,7 % (7,7 %) liikevaihdosta.

-          Liiketulos oli 1,5 Me (0,9).

-          Tulos osaketta kohti oli 0,20 euroa (0,10).

-          Omavaraisuusaste oli 49,7 % (41,4 %).

 

AVAINLUVUT

1.1.-31.3.2024

1.1.-31.3.2023

1.1. –31.12.2023

Liikevaihto, Me

44.7

36.8

145.4

Liikevaihdon muutos, %

21.4

-4.5

-8.2

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), Me

3.0

2.8

9.3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)%

6.7

7.7

6.4

Liiketulos, Me

1.5

0.9

1.9

Liiketulos, % liikevaihdosta

3.3

2.3

1.3

Kauden tulos, Me

1.3

0.8

1.4

Kauden tulos, % liikevaihdosta

2.8

2.2

0.9

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

0.4

0.9

4.5

% liikevaihdosta

0.9

2.4

3.1

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

1.4

1.3

5.2

% liikevaihdosta

3.2

3.5

3.6

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

259

121

266

Uudet tilaukset, Me

36

67

315

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

775

733

754

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

772

707

749

Henkilöstö, keskimäärin

770

751

754

 

Toimitusjohtaja Mika Saariaho: Hyvä alku vuodelle Wood Processing- ja Services-liiketoimintayksiköissä

Vuosi alkoi hyvin, ja projektitoimitukset etenivät vakaasti kaikkien aikojen korkeimman tilauskantamme tukemana. Markkinaympäristö jatkui kuitenkin epävarmana, kun monet asiakkaistamme olivat sitovien investointipäätösten suhteen odottavalla kannalla.

Vertailukelpoinen käyttökate kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä odotustemme mukaisesti ja oli 3,0 miljoonaa euroa eli 6,7 prosentin marginaali. Tulos osoittaa toiminnan parantunutta tehokkuutta, kun otetaan huomioon, että vertailukauden lukua paransi Venäjän toimintojen alasajoon liittyneiden varausten purkautuminen.

Olen erityisen tyytyväinen tulokseen Services-liiketoimintayksikössä, jossa olemme kehittäneet myös konseptin suorituskykyyn perustuvaan kunnossapitotarjontaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistimme sopimuksen virolaisen Paged Groupin kanssa. Se on erinomainen esimerkki tästä konseptista, jossa otamme täyden kunnossapitovastuun asiakkaan tuotantokoneista, mukaan lukien varaosat, pienet päivitykset ja prosessien parannustyöt, tukeaksemme asiakasta tuotannon optimoinnissa.

Myös Wood Processing -liiketoimintayksikkö paransi tulostaan edistymällä hyvin viime vuonna saatujen tehdaslaajuisten tilausten toimituksissa. Analyzers-liiketoimintayksikölle vuosineljännes oli sitä vastoin pettymys johtuen joidenkin toimitusten ajoituksesta ja viivästymisestä. Konsernitasolla kustannuksemme normalisoituivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen kohonneilta tasoilta.

Suomen poliittiset lakot vaikuttivat Lahdessa sijaitsevaan päätuotantoyksikköömme. Hyvän valmistautumisen ansiosta pystyimme pääosin torjumaan lakkojen vaikutukset. Siitä huolimatta lakoilla oli jonkin verran negatiivista vaikutusta sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen.

Ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli melko vaatimaton lukuun ottamatta latvialaiselta AmberBirchiltä saatua tehdaskokoista tilausta, ja koostui pääasiassa huolto- ja modernisointiprojekteista. Voimme kuitenkin olla erittäin tyytyväisiä saatuamme jälleen uuden tehdaslaajuisen tilauksen. Se on osoitus vahvasta tarjonnastamme ja kertoo, että asiakkailla on kiinnostusta näihin ratkaisuihin yli suhdanteiden perustuen myös kestävän kehityksen tarpeisiin.

Lähes ennätyskorkean tilauskantamme vuoksi meillä on hyvät edellytykset jatkaa Rauten kasvustrategian toteuttamista. Uskomme, että Rautella on ainutlaatuinen mahdollisuus tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin insinööripuutuotesegmenteissä yhdistämällä tarjoomamme innovatiivisiin tuotantoratkaisuihin, jotka perustuvat dataan ja digitaalisiin työkaluihin. Äskettäin julkistamiemme arvojen mukaisesti pyrimme yhdessä asiakkaidemme kanssa näyttämään suuntaa ja ajamaan muutosta (Show the Way – Drive Change) toimialamme positiiviseen kehitykseen. Teemme tämän yhdessä tiiminä omistautuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Epävarmuus markkinoilla jatkui tammi–maaliskuussa 2024. Vaikka nähtävissä saattaa olla joitakin heikkoja signaaleja hitaasti parantuvasta markkinatunnelmasta, sekä kovapuu- että havuvanerin kysyntä oli vaatimatonta ja hintoihin kohdistui painetta. LVL:n kysyntä on säilynyt kohtuullisena. Tämä näkyi Rauten asiakkaiden tuotteiden kysynnässä.

Vaikka inflaatio on tasaantunut, korkeat korot ja talouden yleinen epävarmuus ovat vähentäneet kysyntää Rauten asiakkaiden lopputuotteita perinteisesti käyttävillä toimialoilla, kuten rakennusteollisuudessa ja hyötyajoneuvojen valmistuksessa. Myös Venäjältä Euroopan markkinoille pakotteista huolimatta laittomasti tuotu halvempi koivuvaneri vaikuttaa eurooppalaisiin vanerintuottajiin.

Lopputuotteiden laimeampi kysyntä näkyy selvästi Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuudessa, ja investoinnit painottuvat lähinnä nykyisten tuotantolaitosten käynnissä pitämiseen. Tämä tukee Rauten jälkimarkkinaliiketoimintaa, mutta heikentää selvästi uusien tuotantolinjojen ja modernisointien kysyntää.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohta oli AmberBirchiltä Latviasta saatu 20 miljoonan euron tilaus uuden viilutehtaan koneista ja laitteista. Tämä on jälleen hyvä esimerkki Rauten pitkäaikaisen asiakkaan investoinnista tuotantokapasiteettinsa kasvattamiseen yli suhdanteiden.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024

Raute toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2024. Rauten vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 170–195 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 10–14 miljoonaa euroa.

RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 3.5.2024 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Saariaho sekä talousjohtaja Ville Halttunen. Esityskieli on suomi. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset [email protected]. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten verkkosivuilla www.raute.fi viimeistään 7.5.2024

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Rauten puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 julkaistaan torstaina 8.8.2024.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
Talousjohtaja Ville Halttunen, puh. 050 346 0868

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

 

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotantolaitos sijaitsevat Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2023 Rauten liikevaihto oli 145,4 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2023 lopussa oli 754. Lisää Rautesta: www.raute.com.

Raute Oyj Osavuosikatsaus Q1 2024