Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Kannattavuuden paraneminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

Raute Oyj, Osavuosikatsaus, 26.10.2023 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023

Kannattavuuden paraneminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

Heinä–syyskuu 2023

         Uusien tilausten määrä oli 19 Me (35).

         Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 192 Me (94).

         Liikevaihto 34,0 Me (41,8) laski 18,5 %.

         Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,0 Me (6,0) ja 8,8 % (14,5 %) liikevaihdosta.

         Liiketulos oli 1,4 Me (1,4).

         Tulos osaketta kohti oli 0,16 euroa (0,28).

         Omavaraisuusaste oli 55,4 % (35,7 %).

Tammi–syyskuu 2023

  • Uusien tilausten määrä oli 197 Me (110).
  • Liikevaihto 100,2 Me (112,6) laski 11,0 %.
  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 6,6 Me (-4,9) ja 6,6 % (-4,4 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli 1,2 Me (-15,2).
  • Tulos osaketta kohti oli 0,11 euroa (-2,86).

 

 

1.7.-30.9.

1.7.-30.9.

1.1. –30.09.

1.1. –30.09.

1.1. –31.12.

AVAINLUVUT

2023

2022

2023

2022

2022

Liikevaihto, Me

34,0

41,8

100,2

112,6

158,3

Liikevaihdon muutos, %

-18,5

10,2

-11,0

14,8

11,3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), Me

3,0

6,0

6,6

-4,9

-2,3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)%

8,8

14,5

6,6

-4,4

-1,4

Liiketulos, Me

1,4

1,4

1,2

-15,2

-14,6

Liiketulos, % liikevaihdosta

4,1

3,4

1,2

-13,5

-9,2

Kauden tulos, Me

1,0

1,3

0,7

-12,9

-11,5

Kauden tulos, % liikevaihdosta

3,0

3,0

0,7

-11,4

-7,3

 

 

 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit, Me

1,1

2,0

3,4

5,7

6,6

% liikevaihdosta

3,2

4,8

3,4

5,0

4,2

 

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 

0,8

1,3

3,8

4,5

6,3

% liikevaihdosta

2,4

3,1

3,8

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta, Me

192

94

192

94

84

Uudet tilaukset, Me

19

35

197

110

138

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

745

812

778

Henkilöstö, tehollinen keskimäärin

 

 

695

787

774

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

748

841

829

 

Toimitusjohtajan katsaus: Oikealla tiellä kannattavuuden parantamisessa ja pohjan luomisessa tulevalle kasvulle

Kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 3,0 miljoonaa euroa (8,8 prosenttia liikevaihdosta). Kehitystä tuki kannattavuuden parannusohjelman hyvä edistyminen. Olen tyytyväinen, että vertailukelpoinen käyttökatteemme nousi positiiviseksi kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössämme – Wood Processing, Analyzers ja Services. Heinä–syyskuun 2022 vertailukaudella kannattavuus oli poikkeuksellisen korkea johtuen joidenkin Venäjän toimintojen alasajoon liittyneiden varausten purkautumisesta.

Uusien tilausten määrä kolmannella vuosineljänneksellä, 19 miljoonaa euroa, oli melko matala edellisen neljänneksen ennätyksellisen tilauskertymän jälkeen. Uudet tilaukset koostuivat lähinnä jälkimarkkinatuotteista ja -palveluista sekä modernisointiprojekteista. Osa uusista tilauksista lykkääntyi loppuvuodelle. Tilauskanta katsauskauden lopussa, 192 miljoonaa euroa, oli edelleen lähes ennätystasolla johtuen aiemmin vuoden aikana saaduista tehdaslaajuisista tilauksista.

Rauten ratkaisujen peruskysyntä pysyi yhä kohtalaisella tasolla huolimatta markkinoiden lisääntyneestä lyhyen aikavälin epävarmuudesta, jolla on vaikutusta yksittäisten tuotantolinjojen ja varaosien kysyntään. Meillä on vahva asema tehdaslaajuisten projektien toimittajana, ja asiakkailla on kiinnostus näihin ratkaisuihin yli suhdanteiden perustuen myös kestävän kehityksen tarpeisiin.

Liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 18,5 prosenttia 34 miljoonaan euroon ja oli hieman odotuksiamme pienempi. Tilauskantamme painottuu tehdaslaajuisiin projekteihin, joiden tuloutus tapahtuu myöhemmin kuin laitetoimituksissa tai palveluliiketoiminnassa. Hitautta on aiheuttanut myös toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, johon liittyvä oppimiskäyrä paranee kuitenkin koko ajan.

Meillä on nyt hyvät edellytykset saada kasvustrategiamme toteutus täyteen vauhtiin, edistää vastuullisuustyötämme (Environmental, Social ja Governance, ESG) ja laajentaa tuotevalikoimaamme uusiin puutuotesegmentteihin. Kannattavuuden parannusohjelmamme etenee suunnitellusti, ja odotamme saavuttamamme aiemmin ilmoitetut vuosittaiset 4−5 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2023 loppuun mennessä. Säästöjen vaikutus näkyi jo osittain kolmannen neljänneksen tuloksessamme. Meillä ei myöskään ole enää jäljellä laitetoimituksia Venäjälle, ja tavoitteenamme on edelleen vetäytyä Venäjältä kokonaan mahdollisimman pian.

Päivitimme aiemmin tässä kuussa ohjeistustamme vuodelle 2023. Lyhyen aikavälin painopisteitämme ovat edelleen kannattavuuden parantaminen nykyisestä sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän etujen täysi hyödyntäminen. Vahvan tilauskantamme ansiosta olemme hyvässä asemassa jatkaa liiketoimintamme kehittämistä. 

Mika Saariaho
Toimitusjohtaja

Taloudellinen ohjeistus 2023 (päivitetty 19.10.2023)

Raute odottaa liikevaihdon olevan 140–150 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin olevan yli 6 %.

Aiempi ohjeistus
Rauten vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4 %.

Liiketoimintaympäristö

Markkinatilanne jatkui epävarmana tammi–syyskuussa 2023. Viime vuonna koettu korkea inflaatio on tasaantunut, mutta korkojen nousu ja yleinen maailmantalouden epävarmuus vaikuttavat markkinanäkymiin, mikä näkyy Rauten asiakkaiden tuotteiden kysynnässä. Raaka-aineen saatavuus, erityisesti venäläisen koivutukin osalta, joka vuoteen 2022 asti oli tärkeä raaka-aineen lähde, on alkanut rajoittaa asiakkaidemme tuotantovolyymejä.

Rakennusmarkkinoiden hiljeneminen ja maailmantalouteen liittyvän epävarmuuden kasvaminen ovat heikentäneet havuvanerin kysyntää ja kolmannesta neljänneksestä lähtien myös koivuvanerin kysyntää etenkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Asiakkaiden aktiivisuus ja kiinnostus Rauten tehdaslaajuisten projektien ja modernisointien teknologiaa kohtaan on pysynyt hyvällä tasolla. Trendiä tukee se, että asiakkaamme suunnittelevat kapasiteettiaan pitkällä aikavälillä nykyisestä markkinatilanteesta huolimatta. Yksittäisten tuotelinjojen kysyntä on kuitenkin hidastunut, ja markkinoiden hiljentyminen näkyy myös varaosien kysynnässä.

Olemme tyytyväisiä huippuluokan teknologiatarjontamme kehittymiseen ja kyvykkyyteemme tarjota tehdaslaajuisia projekteja. Raute sai tammi–syyskuussa 2023 kolme merkittävää tilausta. Maaliskuussa allekirjoitimme Luminin kanssa ja huhtikuussa Latvijas Finierisin kanssa sopimukset vaneritehtaiden laitetoimituksista. Toukokuussa Raute solmi sopimuksen ranskalaisen Thebaultin kanssa LVL-tehtaan laitetoimituksesta. Kaikki nämä tilaukset ovat hyviä esimerkkejä tehdaslaajuisista ratkaisuista, joissa yhdistyvät nykyaikainen automatisoitu R7/R5-sarjan teknologia, lajitteluun käytettävät analysaattorit ja MillSIGHTS-ohjelmisto tiedonkeruuta ja dynaamista raportointia varten.

Euroopassa on kasvavaa kiinnostusta palveluliiketoimintaa kohtaan ja mahdollisuuksia lisätä koivuvanerin tuotantokapasiteettia menetettyjen Venäjän volyymien korvaamiseksi.

RAUTE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
Talousjohtaja Ville Halttunen, puh. 050 346 0868

Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 26.10.2023 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Saariaho sekä talousjohtaja Ville Halttunen. Esityskieli on suomi. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Teamsin välityksellä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille sähköpostitse, ilmoittautumiset [email protected]. Tilaisuus videoidaan ja tallenne on nähtävissä Rauten internetsivuilla www.raute.com viimeistään 27.10.2023.

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta: www.raute.com.

 

Raute Oyj_Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023