Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2024 yhtiökokoukselle

Raute Oyj, Pörssitiedote, 12.1.2024 klo 10.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET RAUTE OYJ:N 2024 YHTIÖKOKOUKSELLE

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa 4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavan uudelleen insinööri Ari Harmaala sekä kauppatieteen kandidaatti Ari Piik.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Mikko Kettunen, Julius Manni ja Jenni Virnes.

Mikko Kettunen (s. 1976, kauppatieteiden maisteri) toimii tällä hetkellä Caverion Oyj:n talousjohtajana. Hän on toiminut aikaisemmin useiden kansainvälisten teollisuusyritysten johtotehtävissä, mm. Exel Composites talousjohtajana ja liiketoimintayksikön vetäjänä, sekä talousjohtajana Mailleferissa ja Foster Wheelerissä. Aiemmin urallaan Mikko on toiminut yritysjärjestelyasiantuntijana PwC:llä. Hänen aiempiin luottamustehtäviinsä kuuluu hallituksen puheenjohtajuus Bolt.worksissä.

Julius Manni (s. 1978, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Vincit Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt Tieto-konsernin johtoryhmässä asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana, Affecto Oyj:n Suomen maajohtajana, strategiakonsulttina Accenturella sekä itsenäisenä johdon neuvonantajana eri kasvuyrityksissä. Lisäksi Juliuksella on usean vuoden kokemus pohjoismaisista johtotehtävistä myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen palvelukehityksen saralla If vahinkovakuutuksessa.

Jenni Virnes (s.1974, diplomi-insinööri) on yrittäjänä toiminut usean vuoden ajan start-up sekä teknologia-alan yritysten johdon konsulttina oman yrityksensä kautta.  Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä NASDAQ Tukholmassa listatussa Pricer AB:ssa. Hänellä on aiempaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta teknologia-alan yrityksissä toimitusjohtajana, interim johtajana sekä operatiivisena johtajana. Virnes on myös toiminut liiketoiminnan kehitystehtävissä UPM Oyj:ssä

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja Petri Perttula jäävät pois hallituksesta varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

"Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja Petri Perttula ovat tehneet työtään hallituksessa hyvin sitoutuneesti ja heidän työpanoksensa on ollut merkittävä. Mikan työ pitkäaikaisena varapuheenjohtajana on ollut vahva ja arvokas. Patrick on tuonut hallitukseen vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja Petri erityisesti puurakentamiseen liittyvästä kehityksestä. Haluan esittää heille lämpimät kiitoksemme Rauten hyväksi tehdystä työstä”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta. Mikäli hallitus perustaisi erillisiä hallituksen valiokuntia, ehdotetaan valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

-        Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa per kokous,

-        Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 1.8.2023 ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä Kustaa Poutiainen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut kuusi kertaa toimikautensa aikana.

Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

RAUTE OYJ

 

LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen. Yhteydenottopyynnöt: johdon assistentti Eija Salminen 050 380 1517

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Lisää Rautesta www.raute.com.