Nimitysvaliokunnan ehdotus Raute Oyj:n hallituksen kokoonpanosta

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 28.3.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen ja diplomi-insinööri Patrick von Essen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi tekniikan lisensiaatti Laura Raitio. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyisistä hallituksen jäsenistä oikeustieteiden kandidaatti Päivi Leiwo on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu tekniikan lisensiaatti (puunjalostustekniikka) Laura Raitio, s.1962, on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana 2009–2014 ja johtoryhmän jäsenenä 2006–2014, Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtajana 2006–2008, Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit ja hiomapaperit -tuotelinjojen johtajana Osnabrückissä Saksassa 2002–2005 sekä Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtajana 2001–2002. Hänellä on ollut useita johtotason tehtäviä Ahlstromin erikoispaperi-liiketoiminnoissa vuodesta 1990 lähtien. Laura Raitio toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Neste Oyj:ssä (2011-) ja Suominen Oyj:ssä (2015-). Hän on myös Boardman Oy:n partneri ja hallituksen jäsen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta.

Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio sekä hallituksen jäsen Pekka Suominen.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.


RAUTE OYJ
Arja Hakala
talousjohtajaLISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, puh. 0400 468 084

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.